V Wieczorna Marcelińska Dycha

Ptasia 100

10 km
19.08.2018
18:30
Wczytuję mapę...
Lista startowa Wyniki

Start zapisów: 29 czerwca 2018

1. Cel zawodów:
– popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia,
– umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej,
– zapoznanie się z walorami krajobrazowymi Lasku Marcelińskiego.

2. Organizatorzy:
– ad+/ biegi.wlkp

3. Zasady uczestnictwa:
– zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność,
– osoby w wieku 15-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL.,
– w imprezie można wystartować w dwóch dyscyplinach: bieg (forma rywalizacji sportowej) oraz rajd Nordic Walking (forma rekreacyjna: uczestnicy otrzymują medale, nie ma natomiast nagród w kategoriach OPEN i wiekowych)
– zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie,
– limit uczestników wynosi 300 osób,
– osobę liczy się jako zgłoszoną, gdy wypełni formularz oraz dokona wpłaty startowego,
– zgłaszając się poprzez formularz uczestnik akceptuje niniejszy regulamin
– każdy zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia startowego, o czym szerzej w kolejnym punkcie.

4. Zasady finansowania:

BIEG:
– wpisowe wynosi 39 zł / 45 zł / 49 zł / 60 zł (zależnie od terminu uiszczenia)
– 39 zł : do dnia 22 lipca
– 45 zł : do dnia 5 sierpnia
– 49 zł : do dnia 15 sierpnia
– 60 zł : w dniu zawodów (w przypadku wolnych pakietów)

RAJD NORDIC WALKING:

– wpisowe wynosi 29 zł / 35 zł / 39 zł / 60 zł (zależnie od terminu uiszczenia)
– 29 zł : do dnia 22 lipca
– 35 zł : do dnia 5 sierpnia
– 39 zł : do dnia 15 sierpnia
– 50 zł : w dniu zawodów (w przypadku wolnych pakietów)

– opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
– możliwe jest przepisanie opłaty startowej na innego uczestnika do dnia 15 sierpnia

5. Termin i miejsce:
– miejsce zawodów: Lasek Marceliński, Polana Główna (dojście od ul. Wałbrzyskiej)
– termin biegu: 19.08.18 start: godz. 18:30 (wspólny dla marszu i biegu),
– otwarcie biura zawodów: godz. 16:00
– biuro zawodów: Lasek Marceliński, Polana Główna (dojście od ul. Wałbrzyskiej)
czynne w:
NIEDZIELĘ (16:00 – 18:15)

6. Trasa:
Trasa biegu to pętla o długości 5 km pokonywana dwukrotnie (dystans 10 km)

7. Nagrody i klasyfikacje biegu:
Dekoracje przeprowadzone zostaną dla następujących kategorii:
OPEN mężczyzn (nagradzane miejsca 1-3)
OPEN kobiet (nagradzane miejsca 1-3)

Kategorie wiekowe:
Mężczyźni: (nagradzane miejsca w kategoriach: 1-3)
M-15 (15 – 19 lat)
M-20 (20 – 29 lat)
M-30 (30 – 39 lat)
M-40 (40 – 49 lat)
M-50 (50 – 59 lat)
M-60 (powyżej 60 lat)

Kobiety: (nagradzane miejsca w kategoriach: 1-3)
K-15 (15 – 19 lat)
K-20 (20 – 29 lat)
K-30 (30 – 39 lat)
K-40 (40 – 49 lat)
K-50 (50 – 59 lat)
K-60 (powyżej 60 lat)
Możliwe wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji w zależności od ilości pozyskanych sponsorów i liczby zgłoszeń.
Każdy zawodnik otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

8. Wyżywienie:
Organizator zapewnia:
* na mecie napoje oraz słodki poczęstunek
* punkt z wodą na trasie

9.Opieka medyczna:
Organizator zapewnia opiekę medyczną w postaci kwalifikowanego ratownika w czasie trwania biegu oraz po jego zakończeniu. W biurze zawodów zawodnik zobowiązany jest okazać aktualne badania lekarskie bądź też podpisać oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

10.Postanowienia dodatkowe:
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
– organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zawodnika w przypadku celowego „skrócenia” trasy lub też innego niesportowego zachowania wobec innych uczestników biegu.

Dołącz do newslettera

by być na bieżąco