Botaniczna Piątka – edycja letnia

Dąbrowskiego 165

5 km
10.08.2019
10:00
Wczytuję mapę...
Lista startowa Wyniki

BOTANICZNA PIĄTKA – CYKL 2019

Edycja Letnia: 10.08.2019

1. Cel zawodów:
– popularyzacja biegania oraz marszu jako najprostszych form ruchu oraz rekreacji ruchowej jako
jednego z elementów zdrowego trybu życia,
– zapoznanie się z walorami krajobrazowymi Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu
– sprawdzenie swoich sił w rywalizacji sportowej

2. Organizatorzy:
– ad+/ biegi.wlkp
– partner : Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu

3. Zasady uczestnictwa:
– zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność,
– osoby w wieku do 18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane
są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr
PESEL,
– zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie,
– limit uczestników wynosi 500 osób (420 biegaczy, 80 zawodników nordic walking)
– osobę liczy się jako zgłoszoną, gdy wypełni formularz oraz dokona wpłaty startowego,
– zgłaszając się poprzez formularz uczestnik akceptuje niniejszy regulamin,
– każdy zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia startowego, o czym szerzej w kolejnym punkcie.

4. Zasady finansowania:
– wpisowe wynosi :
39 zł : do dnia 15 czerwca
45 zł : do dnia 10 lipca
49 zł : do dnia 7 sierpnia (12:00)
60 zł : w dniu zawodów (w przypadku wolnych pakietów)
– po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wpisowe należy uiścić poprzez serwis przelewy24.pl
– opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi

5. Przepisanie pakietu na innego uczestnika:
– pakiety można przepisywać bezpłatnie drogą mailową do dnia 7 sierpnia do 12:00 (edycja letnia)
– przepisanie pakietu odbywa się w następujący sposób:
*osoba na którą ma być przepisany pakiet, wypełnia formularz zgłoszeniowy i wyłącza go po
przekierowaniu na stronę banku – wtedy dane znajdą się w naszym systemie
*osoba, która oddaje pakiet, wysyła wiadomość na adres: botaniczna.piatka@gmail.com z imieniem i nazwiskiem osoby, na którą pakiet zostaje przepisany. Uczestnik otrzyma potwierdzenie mailowe.
– po 7 sierpnia ze względu na przygotowywanie list i kart startowych nie będzie już możliwości
przepisania pakietu drogą mailową, po tym terminie umożliwiamy przepisanie wyłącznie w dniu imprezy, 10 sierpnia; opłata za przepisanie w biurze zawodów wynosi 10 zł

6. Termin i miejsce:
– miejsce zawodów: Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu : start i meta w okolicy Letniego
Pawilonu
– termin biegu: sobota, 10 sierpnia
– biuro zawodów:
PIĄTEK, 9 sierpnia: u partnera imprezy sklep Runnersclub.pl (17:00-19:00)
SOBOTA, 10 sierpnia: Letni Pawilon na terenie Ogrodu (9:00 – 13:15)

7. Harmonogram imprezy:
9:00 – Otwarcie biura zawodów, weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych
BIURO ZAWODÓW CZYNNE BĘDZIE NIEPRZERWANIE OD 9:00 do 13:15
10:15 – start marszu nordic walking na 5 km
11:45 – start biegu na 5 km (fala I – pierwsza część opłaconych zawodników) 140 osób
11:20 – dekoracja uczestników marszu nordic walking
12:30 – start biegu na 5 km (fala II – druga część opłaconych zawodników) 140 osób
13:15 – start biegu na 5 km (fala III – trzecia część opłaconych zawodników) 140 osób
14:15 – dekoracja uczestników biegu
14:30 – zakończenie imprezy
*O przydziale do fali decyduje kolejność zgłoszeń! Po zgłoszeniu się można mailowo zgłosić
preferencje dotyczące godziny startu, które zostaną w miarę możliwości uwzględnione – w takiej sytuacji prosimy o kontakt mailowy: botaniczna.piatka@gmail.com

8. Cykl “Botaniczna Piątka 2019”:
– w skład cyklu wchodzą imprezy odbywające się w Ogrodzie Botanicznym UAM w terminach :
● 06.04 (edycja wiosenna)
● 19.06 (edycja nocna)
● 10.08 (edycja letnia)
● 26.10 (edycja jesienna)
– warunkiem nagrodzenia w cyklu jest ukończenie trzech biegów/marszów
– podczas cyklu obowiązuje klasyfikacja czasowa, pod uwagę brane są czasy netto
– pod uwagę brane są trzy najlepsze czasy z ukończonych biegów/marszów netto, które są sumowane
– w przypadku równej liczby punktów, decyduje czas najszybszego biegu/marszu
– gala podsumowująca cykl odbędzie się 5 listopada o godzinie 18:00 w Nowym Pawilonie na
terenie Ogrodu Botanicznego
– przyznawane będą następujące nagrody w klasyfikacji generalnej:
● 1-3 miejsce w kategorii OPEN kobiety bieg
● 1-3 miejsce w kategorii OPEN mężczyźni bieg
● 1-3 miejsce w kategorii OPEN kobiety nordic walking
● 1-3 miejsce w kategorii OPEN mężczyźni nordic walking
● 1 miejsce w kategoriach wiekowych dla kategorii : M15/M20/M30/M40/M50/M60 ,
K15/K20/K30/K40/K50/K60 (bieg)
● 1 miejsce w kategoriach wiekowych dla kategorii : M15/M20/M30/M40/M50/M60 ,
K15/K20/K30/K40/K50/K60 (marsz NW)
* możliwe zwiększenie puli nagród do miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych w przypadku
zwiększenia liczby partnerów/sponsorów

9. Wyposażenie obowiązkowe:
– w edycji letniej wyposażeniem obowiązkowym każdego uczestnika jest numer startowy umieszczony w widocznym miejscu “z przodu”

10. Gadżety “Botanicznej Piątki”:
– przy zapisach na każdą z edycji, w formularzu można dodatkowo dobrać gadżety serii “Botaniczna
Piątka” które do odbioru będą podczas edycji wiosennej w biurze zawodów.
Dostępne gadżety:
Smycz – 5 zł
Buff – 15 zł
Worek – 15 zł
Zestaw worek+buff – 25 zł

11. Trasa :
– Trasa biegu/marszu to trzy pętle o nawierzchni twardej po terenie Ogrodu Botanicznego
– Trasa oznaczona będzie pachołkami oraz taśmą odblaskową. W newralgicznych miejscach stać będą także osoby obsługi trasy.

12. Rozdział dyscyplin :
– Bieg na 5 km rozgrywany jest w charakterze wyścigu, najlepsze trójki OPEN oraz pierwsze
trójki w poszczególnych kategoriach zostaną nagrodzone, o czym szerzej w kolejnym punkcie
– Rajd Nordic Walking rozgrywany jest w charakterze wyścigu – każdy z uczestników otrzyma na
mecie pamiątkowy medal, a nagradzane będą miejsca w kategorii OPEN oraz pierwsze miejsca w
kategoriach wiekowych o czym szerzej w punkcie 14
– na trasie podczas fali nordic walking znajdować się będą sędziowie i/lub kamery kontrolujące
prawidłowy przebieg rywalizacji.

13. Nagrody i klasyfikacje biegu :
Dekoracje przeprowadzone zostaną dla następujących kategorii:
OPEN mężczyzn (nagradzane miejsca 1-3)
OPEN kobiet (nagradzane miejsca 1-3)
Kategorie wiekowe:
Mężczyźni: (nagradzane miejsca w kategoriach: 1-3)
M-15 (15 – 19 lat)
M-20 (20 – 29 lat)
M-30 (30 – 39 lat)
M-40 (40 – 49 lat)
M-50 (50 – 59 lat)
M-60 (60 + )
Kobiety: (nagradzane miejsca w kategoriach: 1-3)
K-15 (15 – 19 lat)
K-20 (20 – 29 lat)
K-30 (30 – 39 lat)
K-40 (40 – 49 lat)

K-50 (50 – 59 lat)
K-60 (60 + )
– uczestnicy oprócz trofeów sportowych otrzymują także pamiątkowe dyplomy
– możliwe wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji w zależności od ilości pozyskanych
sponsorów i liczby zgłoszeń
– każdy zawodnik otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

14. Nagrody i klasyfikacje marszu nordic walking:
Dekoracje przeprowadzone zostaną dla następujących kategorii:
OPEN mężczyzn (nagradzane miejsca 1-3)
OPEN kobiet (nagradzane miejsca 1-3)
Kategorie wiekowe:
Mężczyźni: (nagradzane miejsca w kategoriach: 1)
M-15 (15 – 19 lat)
M-20 (20 – 29 lat)
M-30 (30 – 39 lat)
M-40 (40 – 49 lat)
M-50 (50 – 59 lat)
M-60 (60 + )
Kobiety: (nagradzane miejsca w kategoriach: 1)
K-15 (15 – 19 lat)
K-20 (20 – 29 lat)
K-30 (30 – 39 lat)
K-40 (40 – 49 lat)
K-50 (50 – 59 lat)
K-60 (60 + )
– uczestnicy oprócz trofeów sportowych (1 miejsce w kategorii) otrzymują także pamiątkowe dyplomy
(miejsca 1-3 w kategoriach)
– możliwe wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji w zależności od ilości pozyskanych
sponsorów i liczby zgłoszeń
– każdy zawodnik otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

15. Wyżywienie:
– organizator zapewnia napoje oraz słodki poczęstunek po zakończeniu biegu

16. Opieka medyczna:
– organizator zapewnia opiekę medyczną w postaci ratownika w czasie trwania biegu. W biurze
zawodów zawodnik zobowiązany jest okazać aktualne badania lekarskie bądź też podpisać
oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

17. Start na własną odpowiedzialność
– zawodnik startuje w imprezie „Botaniczna Piątka” na własną odpowiedzialność znając stan
swojego zdrowia i wobec braku przeciwwskazań do udziału w tego typu imprezie (bieg/marsz
długodystansowy)

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje uczestnika wynikające z udziału
w imprezie i/lub przebiegu trasy (upadki, uderzenia o drzewa, gałęzie)

18. Postanowienia dodatkowe:
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
– organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zawodnika w przypadku celowego
„skrócenia” trasy lub też innego niesportowego zachowania wobec innych uczestników biegu

19. Dane osobowe:

punkty dotyczące danych osobowych znaleźć można w wersji PDF regulaminu:

Botaniczna Piątka_Lato 2019 Poznań

 

 

Brak dodanych galerii, może wkrótce się pojawią :)

Dołącz do newslettera

by być na bieżąco