Botaniczna Piątka – edycja nocna

Dąbrowskiego 165

5 km
03.07.2018
21:45
Wczytuję mapę...
Lista startowa Wyniki

1. Cel zawodów:

​- popularyzacja​ ​ biegania​ ​ oraz​ ​ marszu​ ​ jako​ ​ najprostszych​ ​ form​ ​ ruchu​ ​ oraz​ ​ rekreacji​ ​ ruchowej​ ​ jako​ ​ jednego z​ ​ elementów​ ​ zdrowego​ ​ trybu​ ​ życia,
-​ ​ zapoznanie​ ​ się​ ​ z​ ​ walorami​ ​ krajobrazowymi​ ​ Ogrodu​ ​ Botanicznego​ ​ UAM​ ​ w​ ​ Poznaniu
-​ ​ sprawdzenie​ ​ swoich​ ​ sił​ ​ w​ ​ rywalizacji​ ​ sportowej

2.​ ​ Organizatorzy:

-​ ​ ad+/​ ​ biegi.wlkp
-​ ​ partner​ ​ :​ ​ Ogród​ ​ Botaniczny​ ​ UAM​ ​ w​ ​ Poznaniu

​ 3.​ ​ Zasady​ ​ uczestnictwa:

-​ ​ zawodnicy​ ​ powyżej​ ​ 18​ ​ roku​ ​ życia​ ​ podpisują​ ​ oświadczenie​ ​ o​ ​ biegu​ ​ na​ ​ własną​ ​ odpowiedzialność,-​ ​ osoby​ ​ w​ ​ wieku​ ​ do​ ​ 18​ ​ lat​ ​ (które​ ​ w​ ​ dniu​ ​ biegu​ ​ nie​ ​ osiągnęły​ ​ jeszcze​ ​ pełnoletności)​ ​ zobowiązane​ ​ są​ ​ do posiadania​ ​ pozwolenia​ ​ na​ ​ udział​ ​ od​ ​ rodziców​ ​ lub​ ​ prawnych​ ​ opiekunów,​ ​ z​ ​ ich​ ​ podpisem​ ​ i​ ​ nr​ ​ PESEL

-​ ​ zgłoszenia​ ​ można​ ​ dokonać​ ​ drogą​ ​ elektroniczną​ ​ poprzez​ ​ formularz​ ​ dostępny​ ​ na​ ​ stronie,
-​ ​ limit​ ​ uczestników​ ​ wynosi​ ​490​ ​ osób​ ​ (390​ ​ biegaczy,​ ​ 100​ ​ zawodników​ ​ Nordic​ ​ Walking)
-​ ​ osobę​ ​ liczy​ ​ się​ ​ jako​ ​ zgłoszoną,​ ​ gdy​ ​ wypełni​ ​ formularz​ ​ oraz​ ​ dokona​ ​ wpłaty​ ​ startowego,
-​ ​ zgłaszając​ ​ się​ ​ poprzez​ ​ formularz​ ​ uczestnik​ ​ akceptuje​ ​ niniejszy​ ​ regulamin,
-​ ​ każdy​ ​ zawodnik​ ​ zobowiązany​ ​ jest​ ​ do​ ​ uiszczenia​ ​ startowego,​ ​ o​ ​ czym​ ​ szerzej​ ​ w​ ​ kolejnym​ ​ punkcie.

​ 4.​ ​ Zasady​ ​ finansowania:

-​ ​ wpisowe​ ​ wynosi​ ​ :
39 zł : do dnia 31 maja
45 zł : do dnia 12 czerwca
49 zł : do dnia 27 czerwca
60 zł : w dniu zawodów (w przypadku wolnych pakietów)

-​ ​ wpisowe​ ​ należy​ ​ uiścić​ ​ po​ ​ zgłoszeniu​ ​ się​ ​ przez​ ​ serwis​ ​ przelewy24
-​ ​ opłata​ ​ raz​ ​ uiszczona​ ​ nie​ ​ podlega​ ​ zwrotowi
-​ ​ możliwe​ ​ jest​ ​ przepisanie​ ​ opłaty​ ​ startowej​ ​ na​ ​ innego​ ​ uczestnika​ ​ do​ ​ dnia​ ​27 czerwca

5.​ ​ Termin​ ​ i​ ​ miejsce:

-​ ​ miejsce​ ​ zawodów:​ ​ Ogród​ ​ Botaniczny​ ​ UAM​ ​ w​ ​ Poznaniu​ ​ :​ ​ start​ ​ i​ ​ meta​ ​ w​ ​ okolicy​ ​ Starego​ ​ Pawilonu
-​ ​ termin​ ​ biegu:​ ​ wtorek, 3 lipca
-​ ​ biuro​ ​ zawodów:​ ​
PONIEDZIAŁEK, 2 lipca – restauracja MAKARON na ul. Botanicznej
WTOREK, 3 lipca – Letni Pawilon​ ​ na​ ​ terenie​ ​ Ogrodu​ ​(19:00 – 23:15)

​6.​ ​ Harmonogram​ ​ imprezy:

19:00​ ​ -​ ​ Otwarcie​ ​ biura​ ​ zawodów,​ ​ weryfikacja​ ​ zawodników,​ ​ wydawanie​ ​ pakietów​ ​ startowych
BIURO ZAWODÓW CZYNNE BĘDZIE NIEPRZERWANIE OD 19:00 – 23:15
20:30​ ​ -​ ​ start​ ​ marszu ​ Nordic​ ​ Walking​ ​ na​ ​ 5​ ​ km
21:45​ -​ ​ start​ ​ biegu​ ​ na​ ​ 5​ ​ km​ ​ (fala​ ​ I​ ​ -​ ​ pierwsza​ ​ część​ ​ opłaconych​ ​ zawodników)​ ​130​ ​ osób
21:50 – dekoracja marszu Nordic Walking
22:30-​ ​ start​ ​ biegu​ ​ na​ ​ 5​ ​ km​ ​ (fala​ ​ II​ ​ -​ ​ druga​ ​ część​ ​ opłaconych​ ​ zawodników)​​ 130​ ​ osób
23:15​ -​ ​start​ ​ biegu​ ​ na​ ​ 5​ ​ km​ ​ (fala​ ​ III​ ​ -​ ​ trzecia​ ​ część​ ​ opłaconych​ ​ zawodników)​ 130​ ​ osób
00:15​ ​ – dekoracja​ ​ uczestników​ ​biegu, zakończenie imprezy

*O​ ​ przydziale​ ​ do​ ​ fali​ ​ decyduje​ ​ kolejność​ ​ zgłoszeń! Po zgłoszeniu się można dokonać zamiany między falami z inną osobą – w takiej sytuacji prosimy o kontakt mailowy: biegi.wlkp@gmail.com. Jest możliwość wyboru fali – będzie to możliwe w dniach 23 – 27 czerwca

Zmian i zamian dokonujemy do 12:00 dnia 27 czerwca!
Nie będzie możliwości zmiany fali w dniu zawodów!

7.​ ​ Cykl​ ​ “Botaniczna​ ​ Piątka​ ​ 2018”:

-​ ​ w​ ​ skład​ ​ cyklu​ ​ wchodzą​ ​ imprezy​ ​ odbywające​ ​ się​ ​ w​ ​ Ogrodzie​ ​ Botanicznym​ ​ w​ ​ terminach​ ​ :
● 07.04​ ​ (edycja​ ​ wiosenna)
● 03.07​ ​ (edycja​ ​ nocna)
● 11.08​ ​ (edycja​ ​ letnia)
● 27.10​ ​ (edycja​ ​ jesienna)
-​ ​warunkiem​ ​ nagrodzenia​ ​ w​ ​ cyklu​ ​ jest​ ​ ukończenie​ ​ trzech​ ​ biegów/marszów
– podczas cyklu obowiązuje klasyfikacja punktowa, zawodnik otrzymuje za zajęcie poszczególnych miejsc:

BIEG:
1 miejsce – 300 pkt.
2 miejsce – 299 pkt.
3 miejsce 298 pkt.
itd…

MARSZ:
1 miejsce – 100 pkt.
2 miejsce – 99 pkt.
3 miejsce – 98 pkt.
itd…

– pod uwagę brane są trzy najwyższe „zdobycze” punktowe z ukończonych biegów/marszów
– w przypadku równej liczby punktów, decyduje czas najszybszego biegu/marszu
-​ ​gala​ ​ podsumowująca​ ​ cykl​ ​ odbędzie​ ​ się​ ​ 6 ​ listopada​ ​ o​ ​ godzinie​ ​ 18:00​ ​ w​ ​ Nowym​ ​ Pawilonie​ ​ na​ ​ terenie Ogrodu​ ​ Botanicznego
-​ przyznawane​ ​ będą​ ​ następujące​ ​ nagrody​ ​ w​ ​ klasyfikacji​ ​ generalnej:

● 1-3​ ​ miejsce​ ​ w​ ​ kategorii​ ​ OPEN​ ​ Kobiety​ ​ Bieg
● 1-3​ ​ miejsce​ ​ w​ ​ kategorii​ ​ OPEN​ ​ Mężczyźni​ ​ Bieg
● 1-3​ ​ miejsce​ ​ w​ ​ kategorii​ ​ OPEN​ ​ Kobiety​ ​ Nordic​ ​ Walking
● 1-3​ ​ miejsce​ ​ w​ ​ kategorii​ ​ OPEN​ ​ Mężczyźni​ ​ Nordic​ ​ Walking
● 1​ miejsce​ w​ ​ kategoriach​ ​ wiekowych​ ​ dla​ ​ kategorii​ ​ :​ ​ M15/M20/M30/M40/M50/M60​ ​ , K15/K20/K30/K40/K50/K60​ ​ (bieg)
● 1​ miejsce​ w​ ​ kategoriach​ ​ wiekowych​ ​ dla​ ​ kategorii​ ​ :​ ​ M15/M20/M30/M40/M50/M60​ ​ , K15/K20/K30/K40/K50/K60​ ​ (marsz NW)
* możliwe zwiększenie puli nagród do miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych w przypadku zwiększenia liczby partnerów/sponsorów

8.​ Zapisy na cykl 2018:

– istnieje możliwość zapisania się pozostałe trzy biegi cyklu z góry, wpisowe w takim przypadku wynosi :
109 zł : do dnia 31 maja
119 zł : do dnia 12 czerwca
125 zł : do dnia 27 czerwca
– zapisu na trzy pozostałe biegi cyklu można dokonać przez formularz dostępny na stronie wybierając w nim stosowną opcję
– opłaty za trzy pozostałe biegi cyklu dokonuje się przez serwis przelewy24.pl po wysłaniu zgłoszenia
– karnet jest imienny: można przepisać go w całości na innego zawodnika

9.​ ​ Trasa​ ​ :

-​ ​ Trasa​ ​ biegu/marszu​ ​ to​ ​ trzy​ ​ pętle​ ​ o​ ​ nawierzchni​ ​ twardej​ ​ po​ ​ terenie​ ​ Ogrodu​ ​ Botanicznego
-​ ​ Trasa​ ​ oznaczona​ ​ będzie​ ​ taśmą​ ​ biało-czerwoną​ ​ z​ ​ oraz​ ​ tablicami​ ​ wskazującymi​ ​ kierunek​ ​ biegu

10.​ ​ Rozdział​ ​ dyscyplin​ ​ :
-​ ​ Bieg​ ​ na​ ​ 5​ ​ km​ ​ rozgrywany​ ​ jest​ ​ w​ ​ charakterze​ ​ wyścigu,​ ​ najlepsze​ ​ trójki​ ​ OPEN​ ​ oraz​ ​ pierwsze​ ​ trójki​ ​ w poszczególnych​ ​ kategoriach​ ​ zostaną​ ​ nagrodzone,​ ​ o​ ​ czym​ ​ szerzej​ ​ w​ ​ kolejnym​ ​ punkcie
-​ ​ Rajd​ ​ Nordic​ ​ Walking​ ​ rozgrywany​ ​ jest​ ​ w​ ​ charakterze​ ​ wyścigu​ ​-​ ​ każdy​ ​ z​ ​ uczestników otrzyma​ ​ na​ ​ mecie​ ​ pamiątkowy​ ​ medal,​ a​ ​ nagradzane​ ​ będą​ ​ miejsca​ ​ w​ ​ kategorii​ ​ OPEN​ ​ oraz​ ​ pierwsze miejsca​ ​ w​ ​ kategoriach​ ​ wiekowych​ ​ o​ ​ czym​ ​ szerzej​ ​ w​ ​ punkcie​ ​ 12
-​ ​ na​ ​ trasie​ ​ znajdować​ ​ się​ ​ będą​ ​ sędziowie​ ​ zawodowi Nordic​ ​ Walking​ ​ kontrolujący​ ​ prawidłowy​ ​ przebieg rywalizacji oraz kamery rejestrujące uczestników.

11.​ ​ Nagrody​ ​ i​ ​ klasyfikacje​ ​ biegu​ ​ :

Dekoracje​ ​ przeprowadzone​ ​ zostaną​ ​ dla​ ​ następujących​ ​ kategorii:
OPEN​ ​ mężczyzn​ ​ (nagradzane​ ​ miejsca​ ​ 1-3)
OPEN​ ​ kobiet​ ​ (nagradzane​ ​ miejsca​ ​ 1-3)

​Kategorie​ ​ wiekowe:

Mężczyźni:​ ​ (nagradzane​ ​ miejsca​ ​ w​ ​ kategoriach:​ ​ 1-3)
M-15​ ​ (15​ ​ -​ ​ 19​ ​ lat)
M-20​ ​ (20​ ​ -​ ​ 29​ ​ lat)
M-30​ ​ (30​ ​ -​ ​ 39​ ​ lat)
M-40​ ​ (40​ ​ -​ ​ 49​ ​ lat)
M-50​ ​ (50​ ​ -​ ​ 59​ ​ lat)
M-60​ ​ (60​ ​ +​ ​ )

Kobiety:​ ​ (nagradzane​ ​ miejsca​ ​ w​ ​ kategoriach:​ ​ 1-3)
K-15​ ​ (15​ ​ -​ ​ 19​ ​ lat)
K-20​ ​ (20​ ​ -​ ​ 29​ ​ lat)
K-30​ ​ (30​ ​ -​ ​ 39​ ​ lat)
K-40​ ​ (40​ ​ -​ ​ 49​ ​ lat)
K-50​ ​ (50​ ​ -​ ​ 59​ ​ lat)
K-60​ ​ (60​ ​ +​ ​ )

-​ ​ możliwe​ ​ wprowadzenie​ ​ dodatkowych​ ​ klasyfikacji​ ​ w​ ​ zależności​ ​ od​ ​ ilości​ ​ pozyskanych​ ​
​ ​ sponsorów​ ​ i liczby​ ​ zgłoszeń
-​ ​ każdy​ ​ zawodnik​ ​ otrzyma​ ​ na​ ​ mecie​ ​ pamiątkowy​ ​ medal.

12.​ ​ Nagrody​ ​ i​ ​ klasyfikacje​ ​ marszu:

Dekoracje​ ​ przeprowadzone​ ​ zostaną​ ​ dla​ ​ następujących​ ​ kategorii:
​OPEN​ ​ mężczyzn​ ​ (nagradzane​ ​ miejsca​ ​ 1-3)
OPEN​ ​ kobiet​ ​ (nagradzane​ ​ miejsca​ ​ 1-3)

​Kategorie​ ​ wiekowe:

Mężczyźni:​ ​ (nagradzane​ ​ miejsca​ ​ w​ ​ kategoriach:​ ​ 1)
M-15​ ​ (15​ ​ -​ ​ 19​ ​ lat)
M-20​ ​ (20​ ​ -​ ​ 29​ ​ lat)
M-30​ ​ (30​ ​ -​ ​ 39​ ​ lat)
M-40​ ​ (40​ ​ -​ ​ 49​ ​ lat)
M-50​ ​ (50​ ​ -​ ​ 59​ ​ lat)
M-60​ ​ (60​ ​ +​ ​ )

Kobiety:​ ​ (nagradzane​ ​ miejsca​ ​ w​ ​ kategoriach:​ ​ 1)
K-15​ ​ (15​ ​ -​ ​ 19​ ​ lat)
K-20​ ​ (20​ ​ -​ ​ 29​ ​ lat)
K-30​ ​ (30​ ​ -​ ​ 39​ ​ lat)
K-40​ ​ (40​ ​ -​ ​ 49​ ​ lat)
K-50​ ​ (50​ ​ -​ ​ 59​ ​ lat)
K-60​ ​ (60​ ​ +​ ​ )

-​ ​ możliwe​ ​ wprowadzenie​ ​ dodatkowych​ ​ klasyfikacji​ ​ w​ ​ zależności​ ​ od​ ​ ilości​ ​ pozyskanych​ ​
​ ​ sponsorów​ ​ i liczby​ ​ zgłoszeń
-​ ​ każdy​ ​ zawodnik​ ​ otrzyma​ ​ na​ ​ mecie​ ​ pamiątkowy​ ​ medal.

13.​ ​ Wyżywienie:

-​ ​ organizator​ ​ zapewnia​ ​ napoje​ ​ oraz​ ​ słodki​ ​ poczęstunek​ ​ po​ ​ zakończeniu​ ​ biegu

14.​ ​ Opieka​ ​ medyczna:

-​ ​ organizator​ ​ zapewnia​ ​ opiekę​ ​ medyczną​ ​ w​ ​ postaci​ ​ kwalifikowanego​ ​ ratownika​ ​w​ ​ czasie​ ​ trwania​ ​ biegu oraz​ ​ po​ ​ jego​ ​ zakończeniu.​ ​ W​ ​ biurze​ ​ zawodów​ ​ zawodnik​ ​ zobowiązany​ ​ jest​ ​ okazać​ ​ aktualne​ ​ badania lekarskie​ ​ bądź​ ​ też​ ​ podpisać​ ​ oświadczenie​ ​ o​ ​ starcie​ ​ na​ ​ własną​ ​ odpowiedzialność.

15.​ ​ Start​ ​ na​ ​ własną​ ​ odpowiedzialność

-​ ​ zawodnik​ ​ startuje​ ​ w​ ​ imprezie​ ​ „Botaniczna​ ​ Piątka”​ ​ na​ ​ własną​ ​ odpowiedzialność​ ​ znając​ ​ stan​ ​ swojego zdrowia​ ​ i​ ​ wobec​ ​ braku​ ​ przeciwwskazań​ ​ do​ ​ udziału​ ​ w​ ​ tego​ ​ typu​ ​ imprezie​ ​ (bieg/marsz​ ​ długodystansowy)
-​ ​ organizator​ ​ nie​ ​ ponosi​ ​ odpowiedzialności​ ​ za​ ​ ewentualne​ ​ kontuzje​ ​ uczestnika​ ​ wynikające​ ​ z​ ​ udziału​ ​ w imprezie​ ​ i/lub​ ​ przebiegu​ ​ trasy​ ​ (upadki,​ ​ uderzenia​ ​ o​ ​ drzewa,​ ​ gałęzie)

16.​ ​ Postanowienia​ ​ dodatkowe:

-​ ​ ostateczna​ ​ interpretacja​ ​ regulaminu​ ​ należy​ ​ do​ ​ organizatora,
-​ ​ organizator​ ​ zastrzega​ ​ sobie​ ​ prawo​ ​ do​ ​ dyskwalifikacji​ ​ zawodnika​ ​ w​ ​ przypadku​ ​ celowego​ ​ „skrócenia” trasy​ ​ lub​ ​ też​ ​ innego​ ​ niesportowego​ ​ zachowania​ ​ wobec​ ​ innych​ ​ uczestników​ ​ biegu.

Dołącz do newslettera

by być na bieżąco