Botaniczna Piątka – edycja wiosenna

Dąbrowskiego 165

5 km
06.04.2019
10:00
Wczytuję mapę...
Lista startowa Wyniki
  Dołącz do nas!
  Jeśli chcesz dołączyć do ekipy organizacyjnej "Botanicznej Piątki" mamy dla Ciebie propozycję!
  Dla wolontariuszy, którzy pomogą nam podczas edycji wiosennej naszej imprezy przygotowaliśmy:
  🌿 voucher na obiad do wykorzystania w restauracji "Makaron" na ul. Botanicznej
  🌿 jeden z gadżetów "Botanicznej Piątki" do wyboru (buff lub worek)
  🌿 certyfikat/zaświadczenie o wolontariacie
  🌿 smycz z logo biegu + identyfikator

  Czego oczekujemy?
  🌿 dyspozycyjności w dniu 6 kwietnia w godzinach 8:30 - 16:30
  🌿 ukończonych 18 lat lub zgody rodziców na udział w wolontariacie
  🌿 uśmiechu i gotowości do pracy 


  Jeżeli jesteś zainteresowany/a napisz do nas na adres:
  👉 botanicznapiatka@gmail.com

  Gadżety serii „Botaniczna Piątka” już w sprzedaży!
  Od edycji 2019 każdy uczestnik będzie mógł przy zgłoszeniu dobrać do swojego pakietu dodatkowo płatne gadżety serii "Botaniczna Piątka" - odbiór zamówień w biurze zawodów przed edycją wiosenną imprezy!

  Zamów karnet na święta!

  Jeśli nie masz pomysłu na prezent na nadchodzące święta skorzystaj z naszej oferty!

   


  159 zł:
  🌲 karnet na cykl "Botaniczna Piątka 2020"
  🌲 imienne, kolorowe zaproszenie na zalaminowanej karcie
  🌲 elegancka, świąteczna koperta z kokardą (gotowa do położenia pod choinką)
  🌲 odbiór osobisty w sklepie Runnersclub.pl lub naszej siedzibie na Wichrowym Wzgórzu


  169 zł:
  🌲 karnet na cykl "Botaniczna Piątka 2020"
  🌲 imienne, kolorowe zaproszenie na zalaminowanej karcie
  🌲 elegancka, świąteczna koperta z kokardą (gotowa do położenia pod choinką)
  🌲 gwarancja dostawy do 23 grudnia (Poznań i najbliższe okolice)

  Formularz zamówienia: 🎁 ZAMÓW KARNET


Regulamin w formacie PDF

 

BOTANICZNA PIĄTKA – CYKL 2019

Edycja Wiosenna: 06.04.2019

 

 1.  Cel zawodów:

-​ ​ popularyzacja​ ​ biegania​ ​ oraz​ ​ marszu​ ​ jako​ ​ najprostszych​ ​ form​ ​ ruchu​ ​ oraz​ ​ rekreacji​ ​ ruchowej​ ​ jako​ ​ jednego z​ ​ elementów​ ​ zdrowego​ ​ trybu​ ​ życia,

-​ ​ zapoznanie​ ​ się​ ​ z​ ​ walorami​ ​ krajobrazowymi​ ​ Ogrodu​ ​ Botanicznego​ ​ UAM​ ​ w​ ​ Poznaniu

-​ ​ sprawdzenie​ ​ swoich​ ​ sił​ ​ w​ ​ rywalizacji​ ​ sportowej

2.​ ​ Organizatorzy:

-​ ​ ad+/​ ​ biegi.wlkp

-​ ​ partner​ ​ :​ ​ Ogród​ ​ Botaniczny​ ​ UAM​ ​ w​ ​ Poznaniu

 

3.​ ​ Zasady​ ​ uczestnictwa:

-​ ​ zawodnicy​ ​ powyżej​ ​ 18​ ​ roku​ ​ życia​ ​ podpisują​ ​ oświadczenie​ ​ o​ ​ biegu​ ​ na​ ​ własną​ ​ odpowiedzialność,

-​ ​ osoby​ ​ w​ ​ wieku​ ​ do​ ​ 18​ ​ lat​ ​ (które​ ​ w​ ​ dniu​ ​ biegu​ ​ nie​ ​ osiągnęły​ ​ jeszcze​ ​ pełnoletności)​ ​ zobowiązane​ ​ są​ ​ do posiadania​ ​ pozwolenia​ ​ na​ ​ udział​ ​ od​ ​ rodziców​ ​ lub​ ​ prawnych​ ​ opiekunów,​ ​ z​ ​ ich​ ​ podpisem​ ​ i​ ​ nr​ ​ PESEL,

-​ ​ zgłoszenia​ ​ można​ ​ dokonać​ ​ drogą​ ​ elektroniczną​ ​ poprzez​ ​ formularz​ ​ dostępny​ ​ na​ ​ stronie,

-​ ​ limit​ ​ uczestników​ ​ wynosi​ ​ 500​ ​ osób​ ​ (375​ ​ biegaczy,​ ​ 125​ ​ zawodników​ ​ nordic​ ​ walking)

-​ ​ osobę​ ​ liczy​ ​ się​ ​ jako​ ​ zgłoszoną,​ ​ gdy​ ​ wypełni​ ​ formularz​ ​ oraz​ ​ dokona​ ​ wpłaty​ ​ startowego,

-​ ​ zgłaszając​ ​ się​ ​ poprzez​ ​ formularz​ ​ uczestnik​ ​ akceptuje​ ​ niniejszy​ ​ regulamin,

-​ ​ każdy​ ​ zawodnik​ ​ zobowiązany​ ​ jest​ ​ do​ ​ uiszczenia​ ​ startowego,​ ​ o​ ​ czym​ ​ szerzej​ ​ w​ ​ kolejnym​ ​ punkcie.

 

4.​ ​ Zasady​ ​ finansowania:

-​ ​ wpisowe​ ​ wynosi​ ​ :

39 zł : do dnia 28 lutego  

45 zł : do dnia 20 marca

49 zł : do dnia 3 kwietnia

60 zł : w dniu zawodów (w przypadku wolnych pakietów)

-​ ​ po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wpisowe należy uiścić poprzez serwis przelewy24.pl

-​ ​ opłata​ ​ raz​ ​ uiszczona​ ​ nie​ ​ podlega​ ​ zwrotowi

 

5.​ ​ Przepisanie pakietu na innego uczestnika:

– pakiety można przepisywać bezpłatnie drogą mailową do dnia 3 kwietnia (edycja wiosenna)

– przepisanie pakietu odbywa się w następujący sposób:

*osoba na którą ma być przepisany pakiet, wypełnia formularz zgłoszeniowy i wyłącza go po przekierowaniu na stronę banku – wtedy dane znajdą się w naszym systemie

*osoba, która oddaje pakiet, wysyła wiadomość na adres: botaniczna.piatka@gmail.com z imieniem i nazwiskiem osoby, na którą pakiet zostaje przepisany. Uczestnik otrzyma potwierdzenie mailowe.

– po 3 kwietnia ze względu na przygotowywanie list i kart startowych nie będzie już możliwości przepisania pakietu drogą mailową, po tym terminie umożliwiamy przepisanie wyłącznie w dniu imprezy, 6 kwietnia; opłata za przepisanie w biurze zawodów wynosi 10 zł

 

6.​ ​ Termin​ ​ i​ ​ miejsce:

-​ ​ miejsce​ ​ zawodów:​ ​ Ogród​ ​ Botaniczny​ ​ UAM​ ​ w​ ​ Poznaniu​ ​ :​ ​ start​ ​ i​ ​ meta​ ​ w​ ​ okolicy​ ​Letniego Pawilonu

-​ ​ termin​ ​ biegu:​ ​ sobota,​ ​ 6 kwietnia

-​ ​ biuro​ ​ zawodów:​ ​

PIĄTEK, 5 kwietnia: sklep Runnersclub.pl na ul. Piątkowskiej 163 (17:00-19:00)

SOBOTA, 6 kwietnia: Letni​ ​ Pawilon​ ​ na​ ​ terenie​ ​ Ogrodu​ ​(9:00 – 12:45)

 

7.​ ​ Harmonogram​ ​ imprezy:

9:00​ ​ -​ ​ Otwarcie​ ​ biura​ ​ zawodów,​ ​ weryfikacja​ ​ zawodników,​ ​ wydawanie​ ​ pakietów​ ​ startowych

BIURO ZAWODÓW CZYNNE BĘDZIE NIEPRZERWANIE OD 9:00 do 12:45

10:00 – start marszu nordic walking na 5 km

11:15 ​ -​ ​ start​ ​ biegu​ ​ na​ ​ 5​ ​ km​ ​ (fala​ ​ I​ ​ -​ ​ pierwsza​ ​ część​ ​ opłaconych​ ​ zawodników)​ ​125 ​ osób

11:20  – dekoracja uczestników marszu nordic walking

12:00​ -​ ​ start​ ​ biegu​ ​ na​ ​ 5​ ​ km​ ​ (fala​ ​ II​ ​ -​ ​ druga​ ​ część​ ​ opłaconych​ ​ zawodników)​​ 125​ ​ osób

12:45​ ​ -​ ​start​ ​ biegu​ ​ na​ ​ 5​ ​ km​ ​ (fala​ ​ III​ ​ -​ ​ trzecia​ ​ część​ ​ opłaconych​ ​ zawodników)​  125​ ​ osób

13:45​ ​ -​ ​ dekoracja​ ​ uczestników​ ​biegu

14:00 ​ -​ ​ zakończenie​ ​ imprezy

*O​ ​ przydziale​ ​ do​ ​ fali​ ​ decyduje​ ​ kolejność​ ​ zgłoszeń! Po zgłoszeniu się można dokonać zamiany między falami z inną osobą – w takiej sytuacji prosimy o kontakt mailowy: botaniczna.piatka@gmail.com

8.​ ​ Cykl​ ​ “Botaniczna​ ​ Piątka​ ​ 2019”:

-​ ​ w​ ​ skład​ ​ cyklu​ ​ wchodzą​ ​ imprezy​ ​ odbywające​ ​ się​ ​ w​ ​ Ogrodzie​ ​ Botanicznym UAM​ ​ w​ ​ terminach​ ​ :

 • 06.04​ ​ (edycja​ ​ wiosenna)
 • 19.06​ ​ (edycja​ ​ nocna)
 • 10.08​ ​ (edycja​ ​ letnia)
 • 26.10​ ​ (edycja​ ​ jesienna)  

-​ ​warunkiem​ ​ nagrodzenia​ ​ w​ ​ cyklu​ ​ jest​ ​ ukończenie​ ​ trzech​ ​ biegów/marszów

– podczas cyklu obowiązuje klasyfikacja czasowa, pod uwagę brane są czasy netto

– pod uwagę brane są trzy najlepsze czasy z ukończonych biegów/marszów netto, które są sumowane

– w przypadku równej liczby punktów, decyduje czas najszybszego biegu/marszu

-​ ​gala​ ​ podsumowująca​ ​ cykl​ ​ odbędzie​ ​ się​ ​ 5​ listopada​ ​ o​ ​ godzinie​ ​ 18:00​ ​ w​ ​ Nowym​ ​ Pawilonie​ ​ na​ ​ terenie Ogrodu​ ​ Botanicznego

-​ przyznawane​ ​ będą​ ​ następujące​ ​ nagrody​ ​ w​ ​ klasyfikacji​ ​ generalnej:

 • 1-3​ ​ miejsce​ ​ w​ ​ kategorii​ ​ OPEN​ ​ kobiety​ ​ bieg
 • 1-3​ ​ miejsce​ ​ w​ ​ kategorii​ ​ OPEN​ ​ mężczyźni​ ​ bieg
 • 1-3​ ​ miejsce​ ​ w​ ​ kategorii​ ​ OPEN​ ​ kobiety​ ​ nordic​ ​ walking
 • 1-3​ ​ miejsce​ ​ w​ ​ kategorii​ ​ OPEN​ ​ mężczyźni​ ​ nordic​ ​ walking
 • 1​ miejsce​ w​ ​ kategoriach​ ​ wiekowych​ ​ dla​ ​ kategorii​ ​ :​ ​ M15/M20/M30/M40/M50/M60​ ​ , K15/K20/K30/K40/K50/K60​ ​ (bieg)
 • 1​ miejsce​ w​ ​ kategoriach​ ​ wiekowych​ ​ dla​ ​ kategorii​ ​ :​ ​ M15/M20/M30/M40/M50/M60​ ​ , K15/K20/K30/K40/K50/K60​ ​ (marsz NW)  

* możliwe zwiększenie puli nagród do miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych w przypadku zwiększenia liczby partnerów/sponsorów

 

9.​ Zapisy na cykl 2019:

–  istnieje możliwość zapisania się na cały cykl z góry, wpisowe w takim przypadku wynosi :

139 zł : do dnia 28 lutego

149 zł : do dnia 20 marca

155 zł : do dnia 3 kwietnia

170 zł : w dniu zawodów (w przypadku wolnych pakietów)

– zapisu na cykl można dokonać przez formularz dostępny na stronie wybierając w nim stosowną opcję

– karnety są imienne, nie ma możliwości przepisania pojedynczego startu na innego uczestnika

– opłaty za cykl dokonuje się przez serwis przelewy24 po wysłaniu zgłoszenia

 

10.​ Gadżety “Botanicznej Piątki”:

–  przy zapisach na edycję wiosenną i na cały cykl 2019, w formularzu można dodatkowo dobrać gadżety serii “Botaniczna Piątka” które do odbioru będą podczas edycji wiosennej w biurze zawodów.

Dostępne gadżety:

Smycz – 5 zł

Buff – 15 zł

Worek – 15 zł
Zestaw worek+buff – 25 zł

 

11.​ ​ Trasa​ ​ :

-​ ​ Trasa​ ​ biegu/marszu​ ​ to​ ​ trzy​ ​ pętle​ ​ o​ ​ nawierzchni​ ​ twardej​ ​ po​ ​ terenie​ ​ Ogrodu​ ​ Botanicznego

-​ ​ Trasa​ ​ oznaczona​ ​ będzie​ ​ taśmą​ ​ biało-czerwoną​ ​ z​ ​ oraz​ ​ tablicami​ ​ wskazującymi​ ​ kierunek​ ​ biegu  

12.​ ​ Rozdział​ ​ dyscyplin​ ​ :

-​ ​ Bieg​ ​ na​ ​ 5​ ​ km​ ​ rozgrywany​ ​ jest​ ​ w​ ​ charakterze​ ​ wyścigu,​ ​ najlepsze​ ​ trójki​ ​ OPEN​ ​ oraz​ ​ pierwsze​ ​ trójki​ ​ w poszczególnych​ ​ kategoriach​ ​ zostaną​ ​ nagrodzone,​ ​ o​ ​ czym​ ​ szerzej​ ​ w​ ​ kolejnym​ ​ punkcie

-​ ​ Rajd​ ​ Nordic​ ​ Walking​ ​ rozgrywany​ ​ jest​ ​ w​ ​ charakterze​ ​ wyścigu​ ​-​ ​ każdy​ ​ z​ ​ uczestników otrzyma​ ​ na​ ​ mecie​ ​ pamiątkowy​ ​ medal,​ a​ ​ nagradzane​ ​ będą​ ​ miejsca​ ​ w​ ​ kategorii​ ​ OPEN​ ​ oraz​ ​ pierwsze miejsca​ ​ w​ ​ kategoriach​ ​ wiekowych​ ​ o​ ​ czym​ ​ szerzej​ ​ w​ ​ punkcie​ ​ 14

-​ ​ na​ ​ trasie​ podczas fali nordic walking​ znajdować​ ​ się​ ​ będą​ ​ sędziowie​ i/lub kamery ​ kontrolujące​ ​ prawidłowy​ ​ przebieg rywalizacji.

13.​ ​ Nagrody​ ​ i​ ​ klasyfikacje​ ​ biegu​ ​ :

Dekoracje​ ​ przeprowadzone​ ​ zostaną​ ​ dla​ ​ następujących​ ​ kategorii:  

OPEN​ ​ mężczyzn​ ​ (nagradzane​ ​ miejsca​ ​ 1-3)

OPEN​ ​ kobiet​ ​ (nagradzane​ ​ miejsca​ ​ 1-3)

Kategorie​ ​ wiekowe:  

Mężczyźni:​ ​ (nagradzane​ ​ miejsca​ ​ w​ ​ kategoriach:​ ​ 1-3)

M-15​ ​ (15​ ​ -​ ​ 19​ ​ lat)

M-20​ ​ (20​ ​ -​ ​ 29​ ​ lat)

M-30​ ​ (30​ ​ -​ ​ 39​ ​ lat)

M-40​ ​ (40​ ​ -​ ​ 49​ ​ lat)

M-50​ ​ (50​ ​ -​ ​ 59​ ​ lat)

M-60​ ​ (60​ ​ +​ ​ )

Kobiety:​ ​ (nagradzane​ ​ miejsca​ ​ w​ ​ kategoriach:​ ​ 1-3)

K-15​ ​ (15​ ​ -​ ​ 19​ ​ lat)

K-20​ ​ (20​ ​ -​ ​ 29​ ​ lat)

K-30​ ​ (30​ ​ -​ ​ 39​ ​ lat)

K-40​ ​ (40​ ​ -​ ​ 49​ ​ lat)

K-50​ ​ (50​ ​ -​ ​ 59​ ​ lat)

K-60​ ​ (60​ ​ +​ ​ )

 

​- uczestnicy oprócz trofeów sportowych otrzymują także pamiątkowe dyplomy

-​ ​ możliwe​ ​ wprowadzenie​ ​ dodatkowych​ ​ klasyfikacji​ ​ w​ ​ zależności​ ​ od​ ​ ilości​ ​ pozyskanych​ ​

​ ​ sponsorów​ ​ i liczby​ ​ zgłoszeń

-​ ​ każdy​ ​ zawodnik​ ​ otrzyma​ ​ na​ ​ mecie​ ​ pamiątkowy​ ​ medal.

 

14.​ ​ Nagrody​ ​ i​ ​ klasyfikacje​ ​ marszu nordic walking:

Dekoracje​ ​ przeprowadzone​ ​ zostaną​ ​ dla​ ​ następujących​ ​ kategorii:

​OPEN​ ​ mężczyzn​ ​ (nagradzane​ ​ miejsca​ ​ 1-3)

OPEN​ ​ kobiet​ ​ (nagradzane​ ​ miejsca​ ​ 1-3)

Kategorie​ ​ wiekowe:  

Mężczyźni:​ ​ (nagradzane​ ​ miejsca​ ​ w​ ​ kategoriach:​ ​ 1)

M-15​ ​ (15​ ​ -​ ​ 19​ ​ lat)

M-20​ ​ (20​ ​ -​ ​ 29​ ​ lat)

M-30​ ​ (30​ ​ -​ ​ 39​ ​ lat)

M-40​ ​ (40​ ​ -​ ​ 49​ ​ lat)

M-50​ ​ (50​ ​ -​ ​ 59​ ​ lat)

M-60​ ​ (60​ ​ +​ ​ )

Kobiety:​ ​ (nagradzane​ ​ miejsca​ ​ w​ ​ kategoriach:​ ​ 1)

K-15​ ​ (15​ ​ -​ ​ 19​ ​ lat)

K-20​ ​ (20​ ​ -​ ​ 29​ ​ lat)

K-30​ ​ (30​ ​ -​ ​ 39​ ​ lat)

K-40​ ​ (40​ ​ -​ ​ 49​ ​ lat)

K-50​ ​ (50​ ​ -​ ​ 59​ ​ lat)

K-60​ ​ (60​ ​ +​ ​ )

​- uczestnicy oprócz trofeów sportowych (1 miejsce w kategorii) otrzymują także pamiątkowe dyplomy (miejsca 1-3 w kategoriach)

-​ ​ możliwe​ ​ wprowadzenie​ ​ dodatkowych​ ​ klasyfikacji​ ​ w​ ​ zależności​ ​ od​ ​ ilości​ ​ pozyskanych​ ​

​ ​ sponsorów​ ​ i liczby​ ​ zgłoszeń

-​ ​ każdy​ ​ zawodnik​ ​ otrzyma​ ​ na​ ​ mecie​ ​ pamiątkowy​ ​ medal.

15.​ ​ Wyżywienie:

-​ ​ organizator​ ​ zapewnia​ ​ napoje​ ​ oraz​ ​ słodki​ ​ poczęstunek​ ​ po​ ​ zakończeniu​ ​ biegu  

16.​ ​ Opieka​ ​ medyczna:

-​ ​ organizator​ ​ zapewnia​ ​ opiekę​ ​ medyczną​ ​ w​ ​ postaci​ ​ kwalifikowanego​ ​ ratownika​ ​w​ ​ czasie​ ​ trwania​ ​ biegu oraz​ ​ po​ ​ jego​ ​ zakończeniu.​ ​ W​ ​ biurze​ ​ zawodów​ ​ zawodnik​ ​ zobowiązany​ ​ jest​ ​ okazać​ ​ aktualne​ ​ badania lekarskie​ ​ bądź​ ​ też​ ​ podpisać​ ​ oświadczenie​ ​ o​ ​ starcie​ ​ na​ ​ własną​ ​ odpowiedzialność.   

 

17.​ ​ Start​ ​ na​ ​ własną​ ​ odpowiedzialność

-​ ​ zawodnik​ ​ startuje​ ​ w​ ​ imprezie​ ​ „Botaniczna​ ​ Piątka”​ ​ na​ ​ własną​ ​ odpowiedzialność​ ​ znając​ ​ stan​ ​ swojego zdrowia​ ​ i​ ​ wobec​ ​ braku​ ​ przeciwwskazań​ ​ do​ ​ udziału​ ​ w​ ​ tego​ ​ typu​ ​ imprezie​ ​ (bieg/marsz​ ​ długodystansowy)

-​ ​ organizator​ ​ nie​ ​ ponosi​ ​ odpowiedzialności​ ​ za​ ​ ewentualne​ ​ kontuzje​ ​ uczestnika​ ​ wynikające​ ​ z​ ​ udziału​ ​ w imprezie​ ​ i/lub​ ​ przebiegu​ ​ trasy​ ​ (upadki,​ ​ uderzenia​ ​ o​ ​ drzewa,​ ​ gałęzie)  

18.​ ​ Postanowienia​ ​ dodatkowe:

-​ ​ ostateczna​ ​ interpretacja​ ​ regulaminu​ ​ należy​ ​ do​ ​ organizatora,

-​ ​ organizator​ ​ zastrzega​ ​ sobie​ ​ prawo​ ​ do​ ​ dyskwalifikacji​ ​ zawodnika​ ​ w​ ​ przypadku​ ​ celowego​ ​ „skrócenia” trasy​ ​ lub​ ​ też​ ​ innego​ ​ niesportowego​ ​ zachowania​ ​ wobec​ ​ innych​ ​ uczestników​ ​ biegu.

 

 1. Dane osobowe: punkt 19 i 20 dotyczący ochrony danych osobowych dostępny w pełnej wersji regulaminu.

Brak dodanych galerii, może wkrótce się pojawią :)

Dołącz do newslettera

by być na bieżąco