Botaniczna Piątka – edycja wiosenna

Dąbrowskiego 165

5 km
06.04.2019
10:00
Wczytuję mapę...
Lista startowa Wyniki
  Gadżety serii „Botaniczna Piątka” już w sprzedaży!
  Od edycji 2019 każdy uczestnik będzie mógł przy zgłoszeniu dobrać do swojego pakietu dodatkowo płatne gadżety serii "Botaniczna Piątka" - odbiór zamówień w biurze zawodów przed edycją wiosenną imprezy!

  Zamów karnet na święta!

  Jeśli nie masz pomysłu na prezent na nadchodzące święta skorzystaj z naszej oferty!


  Poprzez poniższy formularz możesz zamówić karnet na cały cykl "Botaniczna Piątka 2019" w Poznaniu. Karnet jest dostępny w dwóch wariantach cenowych:

  149 zł:
  🌲
   karnet na cykl "Botaniczna Piątka 2019"
  🌲
   imienne, kolorowe zaproszenie zalaminowane w formacie A5
  🌲
   elegancka, świąteczna koperta z kokardą (gotowa do położenia pod choinką)
  🌲
   odbiór osobisty w sklepie Runnersclub.pl lub naszej siedzibie na Wichrowym Wzgórzu


  159 zł:
  🌲
   karnet na cykl "Botaniczna Piątka 2019"
  🌲
   imienne, kolorowe zaproszenie zalaminowane w formacie A5
  🌲
   elegancka, świąteczna koperta z kokardą (gotowa do położenia pod choinką)
  🌲
   gwarancja dostawy do piątku (miasto Poznań i powiat poznański)

  FORMULARZ ZAMÓWIENIA


START ZAPISÓW: 18.12.2018

Regulamin w formacie PDF

 

BOTANICZNA PIĄTKA – CYKL 2019

Edycja Wiosenna: 06.04.2019

 

 1.  Cel zawodów:

-​ ​ popularyzacja​ ​ biegania​ ​ oraz​ ​ marszu​ ​ jako​ ​ najprostszych​ ​ form​ ​ ruchu​ ​ oraz​ ​ rekreacji​ ​ ruchowej​ ​ jako​ ​ jednego z​ ​ elementów​ ​ zdrowego​ ​ trybu​ ​ życia,

-​ ​ zapoznanie​ ​ się​ ​ z​ ​ walorami​ ​ krajobrazowymi​ ​ Ogrodu​ ​ Botanicznego​ ​ UAM​ ​ w​ ​ Poznaniu

-​ ​ sprawdzenie​ ​ swoich​ ​ sił​ ​ w​ ​ rywalizacji​ ​ sportowej

2.​ ​ Organizatorzy:

-​ ​ ad+/​ ​ biegi.wlkp

-​ ​ partner​ ​ :​ ​ Ogród​ ​ Botaniczny​ ​ UAM​ ​ w​ ​ Poznaniu

 

3.​ ​ Zasady​ ​ uczestnictwa:

-​ ​ zawodnicy​ ​ powyżej​ ​ 18​ ​ roku​ ​ życia​ ​ podpisują​ ​ oświadczenie​ ​ o​ ​ biegu​ ​ na​ ​ własną​ ​ odpowiedzialność,

-​ ​ osoby​ ​ w​ ​ wieku​ ​ do​ ​ 18​ ​ lat​ ​ (które​ ​ w​ ​ dniu​ ​ biegu​ ​ nie​ ​ osiągnęły​ ​ jeszcze​ ​ pełnoletności)​ ​ zobowiązane​ ​ są​ ​ do posiadania​ ​ pozwolenia​ ​ na​ ​ udział​ ​ od​ ​ rodziców​ ​ lub​ ​ prawnych​ ​ opiekunów,​ ​ z​ ​ ich​ ​ podpisem​ ​ i​ ​ nr​ ​ PESEL,

-​ ​ zgłoszenia​ ​ można​ ​ dokonać​ ​ drogą​ ​ elektroniczną​ ​ poprzez​ ​ formularz​ ​ dostępny​ ​ na​ ​ stronie,

-​ ​ limit​ ​ uczestników​ ​ wynosi​ ​ 500​ ​ osób​ ​ (375​ ​ biegaczy,​ ​ 125​ ​ zawodników​ ​ nordic​ ​ walking)

-​ ​ osobę​ ​ liczy​ ​ się​ ​ jako​ ​ zgłoszoną,​ ​ gdy​ ​ wypełni​ ​ formularz​ ​ oraz​ ​ dokona​ ​ wpłaty​ ​ startowego,

-​ ​ zgłaszając​ ​ się​ ​ poprzez​ ​ formularz​ ​ uczestnik​ ​ akceptuje​ ​ niniejszy​ ​ regulamin,

-​ ​ każdy​ ​ zawodnik​ ​ zobowiązany​ ​ jest​ ​ do​ ​ uiszczenia​ ​ startowego,​ ​ o​ ​ czym​ ​ szerzej​ ​ w​ ​ kolejnym​ ​ punkcie.

 

4.​ ​ Zasady​ ​ finansowania:

-​ ​ wpisowe​ ​ wynosi​ ​ :

39 zł : do dnia 28 lutego  

45 zł : do dnia 20 marca

49 zł : do dnia 3 kwietnia

60 zł : w dniu zawodów (w przypadku wolnych pakietów)

-​ ​ po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wpisowe należy uiścić poprzez serwis przelewy24.pl

-​ ​ opłata​ ​ raz​ ​ uiszczona​ ​ nie​ ​ podlega​ ​ zwrotowi

 

5.​ ​ Przepisanie pakietu na innego uczestnika:

– pakiety można przepisywać bezpłatnie drogą mailową do dnia 3 kwietnia (edycja wiosenna)

– przepisanie pakietu odbywa się w następujący sposób:

*osoba na którą ma być przepisany pakiet, wypełnia formularz zgłoszeniowy i wyłącza go po przekierowaniu na stronę banku – wtedy dane znajdą się w naszym systemie

*osoba, która oddaje pakiet, wysyła wiadomość na adres: botaniczna.piatka@gmail.com z imieniem i nazwiskiem osoby, na którą pakiet zostaje przepisany. Uczestnik otrzyma potwierdzenie mailowe.

– po 3 kwietnia ze względu na przygotowywanie list i kart startowych nie będzie już możliwości przepisania pakietu drogą mailową, po tym terminie umożliwiamy przepisanie wyłącznie w dniu imprezy, 6 kwietnia; opłata za przepisanie w biurze zawodów wynosi 10 zł

 

6.​ ​ Termin​ ​ i​ ​ miejsce:

-​ ​ miejsce​ ​ zawodów:​ ​ Ogród​ ​ Botaniczny​ ​ UAM​ ​ w​ ​ Poznaniu​ ​ :​ ​ start​ ​ i​ ​ meta​ ​ w​ ​ okolicy​ ​Letniego Pawilonu

-​ ​ termin​ ​ biegu:​ ​ sobota,​ ​ 6 kwietnia

-​ ​ biuro​ ​ zawodów:​ ​

PIĄTEK, 5 kwietnia: restauracja MAKARON na ul. Botanicznej (17:00-20:00)

SOBOTA, 6 kwietnia: Letni​ ​ Pawilon​ ​ na​ ​ terenie​ ​ Ogrodu​ ​(9:00 – 12:45)

 

7.​ ​ Harmonogram​ ​ imprezy:

9:00​ ​ -​ ​ Otwarcie​ ​ biura​ ​ zawodów,​ ​ weryfikacja​ ​ zawodników,​ ​ wydawanie​ ​ pakietów​ ​ startowych

BIURO ZAWODÓW CZYNNE BĘDZIE NIEPRZERWANIE OD 9:00 do 12:45

10:00 – start marszu nordic walking na 5 km

11:15 ​ -​ ​ start​ ​ biegu​ ​ na​ ​ 5​ ​ km​ ​ (fala​ ​ I​ ​ -​ ​ pierwsza​ ​ część​ ​ opłaconych​ ​ zawodników)​ ​125 ​ osób

11:20  – dekoracja uczestników marszu nordic walking

12:00​ -​ ​ start​ ​ biegu​ ​ na​ ​ 5​ ​ km​ ​ (fala​ ​ II​ ​ -​ ​ druga​ ​ część​ ​ opłaconych​ ​ zawodników)​​ 125​ ​ osób

12:45​ ​ -​ ​start​ ​ biegu​ ​ na​ ​ 5​ ​ km​ ​ (fala​ ​ III​ ​ -​ ​ trzecia​ ​ część​ ​ opłaconych​ ​ zawodników)​  125​ ​ osób

13:45​ ​ -​ ​ dekoracja​ ​ uczestników​ ​biegu

14:00 ​ -​ ​ zakończenie​ ​ imprezy

*O​ ​ przydziale​ ​ do​ ​ fali​ ​ decyduje​ ​ kolejność​ ​ zgłoszeń! Po zgłoszeniu się można dokonać zamiany między falami z inną osobą – w takiej sytuacji prosimy o kontakt mailowy: botaniczna.piatka@gmail.com

8.​ ​ Cykl​ ​ “Botaniczna​ ​ Piątka​ ​ 2019”:

-​ ​ w​ ​ skład​ ​ cyklu​ ​ wchodzą​ ​ imprezy​ ​ odbywające​ ​ się​ ​ w​ ​ Ogrodzie​ ​ Botanicznym UAM​ ​ w​ ​ terminach​ ​ :

 • 06.04​ ​ (edycja​ ​ wiosenna)
 • 19.06​ ​ (edycja​ ​ nocna)
 • 10.08​ ​ (edycja​ ​ letnia)
 • 26.10​ ​ (edycja​ ​ jesienna)  

-​ ​warunkiem​ ​ nagrodzenia​ ​ w​ ​ cyklu​ ​ jest​ ​ ukończenie​ ​ trzech​ ​ biegów/marszów

– podczas cyklu obowiązuje klasyfikacja czasowa, pod uwagę brane są czasy netto

– pod uwagę brane są trzy najlepsze czasy z ukończonych biegów/marszów netto, które są sumowane

– w przypadku równej liczby punktów, decyduje czas najszybszego biegu/marszu

-​ ​gala​ ​ podsumowująca​ ​ cykl​ ​ odbędzie​ ​ się​ ​ 5​ listopada​ ​ o​ ​ godzinie​ ​ 18:00​ ​ w​ ​ Nowym​ ​ Pawilonie​ ​ na​ ​ terenie Ogrodu​ ​ Botanicznego

-​ przyznawane​ ​ będą​ ​ następujące​ ​ nagrody​ ​ w​ ​ klasyfikacji​ ​ generalnej:

 • 1-3​ ​ miejsce​ ​ w​ ​ kategorii​ ​ OPEN​ ​ kobiety​ ​ bieg
 • 1-3​ ​ miejsce​ ​ w​ ​ kategorii​ ​ OPEN​ ​ mężczyźni​ ​ bieg
 • 1-3​ ​ miejsce​ ​ w​ ​ kategorii​ ​ OPEN​ ​ kobiety​ ​ nordic​ ​ walking
 • 1-3​ ​ miejsce​ ​ w​ ​ kategorii​ ​ OPEN​ ​ mężczyźni​ ​ nordic​ ​ walking
 • 1​ miejsce​ w​ ​ kategoriach​ ​ wiekowych​ ​ dla​ ​ kategorii​ ​ :​ ​ M15/M20/M30/M40/M50/M60​ ​ , K15/K20/K30/K40/K50/K60​ ​ (bieg)
 • 1​ miejsce​ w​ ​ kategoriach​ ​ wiekowych​ ​ dla​ ​ kategorii​ ​ :​ ​ M15/M20/M30/M40/M50/M60​ ​ , K15/K20/K30/K40/K50/K60​ ​ (marsz NW)  

* możliwe zwiększenie puli nagród do miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych w przypadku zwiększenia liczby partnerów/sponsorów

 

9.​ Zapisy na cykl 2019:

–  istnieje możliwość zapisania się na cały cykl z góry, wpisowe w takim przypadku wynosi :

139 zł : do dnia 28 lutego

149 zł : do dnia 20 marca

155 zł : do dnia 3 kwietnia

170 zł : w dniu zawodów (w przypadku wolnych pakietów)

– zapisu na cykl można dokonać przez formularz dostępny na stronie wybierając w nim stosowną opcję

– karnety są imienne, nie ma możliwości przepisania pojedynczego startu na innego uczestnika

– opłaty za cykl dokonuje się przez serwis przelewy24 po wysłaniu zgłoszenia

 

10.​ Gadżety “Botanicznej Piątki”:

–  przy zapisach na edycję wiosenną i na cały cykl 2019, w formularzu można dodatkowo dobrać gadżety serii “Botaniczna Piątka” które do odbioru będą podczas edycji wiosennej w biurze zawodów.

Dostępne gadżety:

Smycz – 5 zł

Buff – 15 zł

Worek – 15 zł
Zestaw worek+buff – 25 zł

 

11.​ ​ Trasa​ ​ :

-​ ​ Trasa​ ​ biegu/marszu​ ​ to​ ​ trzy​ ​ pętle​ ​ o​ ​ nawierzchni​ ​ twardej​ ​ po​ ​ terenie​ ​ Ogrodu​ ​ Botanicznego

-​ ​ Trasa​ ​ oznaczona​ ​ będzie​ ​ taśmą​ ​ biało-czerwoną​ ​ z​ ​ oraz​ ​ tablicami​ ​ wskazującymi​ ​ kierunek​ ​ biegu  

12.​ ​ Rozdział​ ​ dyscyplin​ ​ :

-​ ​ Bieg​ ​ na​ ​ 5​ ​ km​ ​ rozgrywany​ ​ jest​ ​ w​ ​ charakterze​ ​ wyścigu,​ ​ najlepsze​ ​ trójki​ ​ OPEN​ ​ oraz​ ​ pierwsze​ ​ trójki​ ​ w poszczególnych​ ​ kategoriach​ ​ zostaną​ ​ nagrodzone,​ ​ o​ ​ czym​ ​ szerzej​ ​ w​ ​ kolejnym​ ​ punkcie

-​ ​ Rajd​ ​ Nordic​ ​ Walking​ ​ rozgrywany​ ​ jest​ ​ w​ ​ charakterze​ ​ wyścigu​ ​-​ ​ każdy​ ​ z​ ​ uczestników otrzyma​ ​ na​ ​ mecie​ ​ pamiątkowy​ ​ medal,​ a​ ​ nagradzane​ ​ będą​ ​ miejsca​ ​ w​ ​ kategorii​ ​ OPEN​ ​ oraz​ ​ pierwsze miejsca​ ​ w​ ​ kategoriach​ ​ wiekowych​ ​ o​ ​ czym​ ​ szerzej​ ​ w​ ​ punkcie​ ​ 14

-​ ​ na​ ​ trasie​ podczas fali nordic walking​ znajdować​ ​ się​ ​ będą​ ​ sędziowie​ i/lub kamery ​ kontrolujące​ ​ prawidłowy​ ​ przebieg rywalizacji.

13.​ ​ Nagrody​ ​ i​ ​ klasyfikacje​ ​ biegu​ ​ :

Dekoracje​ ​ przeprowadzone​ ​ zostaną​ ​ dla​ ​ następujących​ ​ kategorii:  

OPEN​ ​ mężczyzn​ ​ (nagradzane​ ​ miejsca​ ​ 1-3)

OPEN​ ​ kobiet​ ​ (nagradzane​ ​ miejsca​ ​ 1-3)

Kategorie​ ​ wiekowe:  

Mężczyźni:​ ​ (nagradzane​ ​ miejsca​ ​ w​ ​ kategoriach:​ ​ 1-3)

M-15​ ​ (15​ ​ -​ ​ 19​ ​ lat)

M-20​ ​ (20​ ​ -​ ​ 29​ ​ lat)

M-30​ ​ (30​ ​ -​ ​ 39​ ​ lat)

M-40​ ​ (40​ ​ -​ ​ 49​ ​ lat)

M-50​ ​ (50​ ​ -​ ​ 59​ ​ lat)

M-60​ ​ (60​ ​ +​ ​ )

Kobiety:​ ​ (nagradzane​ ​ miejsca​ ​ w​ ​ kategoriach:​ ​ 1-3)

K-15​ ​ (15​ ​ -​ ​ 19​ ​ lat)

K-20​ ​ (20​ ​ -​ ​ 29​ ​ lat)

K-30​ ​ (30​ ​ -​ ​ 39​ ​ lat)

K-40​ ​ (40​ ​ -​ ​ 49​ ​ lat)

K-50​ ​ (50​ ​ -​ ​ 59​ ​ lat)

K-60​ ​ (60​ ​ +​ ​ )

 

​- uczestnicy oprócz trofeów sportowych otrzymują także pamiątkowe dyplomy

-​ ​ możliwe​ ​ wprowadzenie​ ​ dodatkowych​ ​ klasyfikacji​ ​ w​ ​ zależności​ ​ od​ ​ ilości​ ​ pozyskanych​ ​

​ ​ sponsorów​ ​ i liczby​ ​ zgłoszeń

-​ ​ każdy​ ​ zawodnik​ ​ otrzyma​ ​ na​ ​ mecie​ ​ pamiątkowy​ ​ medal.

 

14.​ ​ Nagrody​ ​ i​ ​ klasyfikacje​ ​ marszu nordic walking:

Dekoracje​ ​ przeprowadzone​ ​ zostaną​ ​ dla​ ​ następujących​ ​ kategorii:

​OPEN​ ​ mężczyzn​ ​ (nagradzane​ ​ miejsca​ ​ 1-3)

OPEN​ ​ kobiet​ ​ (nagradzane​ ​ miejsca​ ​ 1-3)

Kategorie​ ​ wiekowe:  

Mężczyźni:​ ​ (nagradzane​ ​ miejsca​ ​ w​ ​ kategoriach:​ ​ 1)

M-15​ ​ (15​ ​ -​ ​ 19​ ​ lat)

M-20​ ​ (20​ ​ -​ ​ 29​ ​ lat)

M-30​ ​ (30​ ​ -​ ​ 39​ ​ lat)

M-40​ ​ (40​ ​ -​ ​ 49​ ​ lat)

M-50​ ​ (50​ ​ -​ ​ 59​ ​ lat)

M-60​ ​ (60​ ​ +​ ​ )

Kobiety:​ ​ (nagradzane​ ​ miejsca​ ​ w​ ​ kategoriach:​ ​ 1)

K-15​ ​ (15​ ​ -​ ​ 19​ ​ lat)

K-20​ ​ (20​ ​ -​ ​ 29​ ​ lat)

K-30​ ​ (30​ ​ -​ ​ 39​ ​ lat)

K-40​ ​ (40​ ​ -​ ​ 49​ ​ lat)

K-50​ ​ (50​ ​ -​ ​ 59​ ​ lat)

K-60​ ​ (60​ ​ +​ ​ )

​- uczestnicy oprócz trofeów sportowych (1 miejsce w kategorii) otrzymują także pamiątkowe dyplomy (miejsca 1-3 w kategoriach)

-​ ​ możliwe​ ​ wprowadzenie​ ​ dodatkowych​ ​ klasyfikacji​ ​ w​ ​ zależności​ ​ od​ ​ ilości​ ​ pozyskanych​ ​

​ ​ sponsorów​ ​ i liczby​ ​ zgłoszeń

-​ ​ każdy​ ​ zawodnik​ ​ otrzyma​ ​ na​ ​ mecie​ ​ pamiątkowy​ ​ medal.

15.​ ​ Wyżywienie:

-​ ​ organizator​ ​ zapewnia​ ​ napoje​ ​ oraz​ ​ słodki​ ​ poczęstunek​ ​ po​ ​ zakończeniu​ ​ biegu  

16.​ ​ Opieka​ ​ medyczna:

-​ ​ organizator​ ​ zapewnia​ ​ opiekę​ ​ medyczną​ ​ w​ ​ postaci​ ​ kwalifikowanego​ ​ ratownika​ ​w​ ​ czasie​ ​ trwania​ ​ biegu oraz​ ​ po​ ​ jego​ ​ zakończeniu.​ ​ W​ ​ biurze​ ​ zawodów​ ​ zawodnik​ ​ zobowiązany​ ​ jest​ ​ okazać​ ​ aktualne​ ​ badania lekarskie​ ​ bądź​ ​ też​ ​ podpisać​ ​ oświadczenie​ ​ o​ ​ starcie​ ​ na​ ​ własną​ ​ odpowiedzialność.   

 

17.​ ​ Start​ ​ na​ ​ własną​ ​ odpowiedzialność

-​ ​ zawodnik​ ​ startuje​ ​ w​ ​ imprezie​ ​ „Botaniczna​ ​ Piątka”​ ​ na​ ​ własną​ ​ odpowiedzialność​ ​ znając​ ​ stan​ ​ swojego zdrowia​ ​ i​ ​ wobec​ ​ braku​ ​ przeciwwskazań​ ​ do​ ​ udziału​ ​ w​ ​ tego​ ​ typu​ ​ imprezie​ ​ (bieg/marsz​ ​ długodystansowy)

-​ ​ organizator​ ​ nie​ ​ ponosi​ ​ odpowiedzialności​ ​ za​ ​ ewentualne​ ​ kontuzje​ ​ uczestnika​ ​ wynikające​ ​ z​ ​ udziału​ ​ w imprezie​ ​ i/lub​ ​ przebiegu​ ​ trasy​ ​ (upadki,​ ​ uderzenia​ ​ o​ ​ drzewa,​ ​ gałęzie)  

18.​ ​ Postanowienia​ ​ dodatkowe:

-​ ​ ostateczna​ ​ interpretacja​ ​ regulaminu​ ​ należy​ ​ do​ ​ organizatora,

-​ ​ organizator​ ​ zastrzega​ ​ sobie​ ​ prawo​ ​ do​ ​ dyskwalifikacji​ ​ zawodnika​ ​ w​ ​ przypadku​ ​ celowego​ ​ „skrócenia” trasy​ ​ lub​ ​ też​ ​ innego​ ​ niesportowego​ ​ zachowania​ ​ wobec​ ​ innych​ ​ uczestników​ ​ biegu.

 

 1. Dane osobowe: punkt 19 i 20 dotyczący ochrony danych osobowych dostępny w pełnej wersji regulaminu.

Brak dodanych galerii, może wkrótce się pojawią :)

Dołącz do newslettera

by być na bieżąco