II Bieg o Puchar Fundacji Stworzenia Pana Smolenia

Baranówko 21

10/21 km
17.06.2018
12:00
Wczytuję mapę...
Lista startowa Wyniki

Regulamin do pobrania w formacie PDF.

1. Cel zawodów:
– popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z
elementów zdrowego trybu życia,
– umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej,
– zapoznanie się z walorami krajobrazowymi lasów okolic Baranówka

2. Organizatorzy: ​
– biegi.wlkp
– Fundacja Stworzenia Pana Smolenia

3. Zasady uczestnictwa: ​
– zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną
odpowiedzialność,
– osoby w wieku 15 -18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane
są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i
nr PESEL.,
– zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie, limit
uczestników wynosi 250 osób, – osobę liczy się jako zgłoszoną, gdy wypełni formularz oraz
dokona wpłaty startowego,
– zgłaszając się poprzez formularz uczestnik akceptuje niniejszy regulamin,
– każdy zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia startowego, o czym szerzej w kolejnym
punkcie.

4. Zasady finansowania:
wpisowe wynosi 45 zł / 50 zł / 60 / 70 zł
*Minimum 10 zł z opłaty startowej przekazane zostanie na rzecz Fundacji “Stworzenia
Pana Smolenia”
45 zł : do dnia 18 maja
49 zł : do dnia 31 maja
59 zł : do dnia 13 czerwca
70 zł : w dniu zawodów
– wpisowe po zgłoszeniu się poprzez formularz na stronie należy uiścić poprzez serwis przelewy24
– opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
– możliwe jest przepisanie opłaty startowej na innego uczestnika do dnia 13 czerwca
* jest możliwość zakupienia pakietu startowego z koszulką bawełnianą Fundacji.

Koszt koszulki wynosi 40zł. Cały dochód ze sprzedaży koszulek zasili konto Fundacji Stworzenia
Pana Smolenia
PAKIET Z KOSZULKĄ :
85 zł : do dnia 18 maja
89 zł : do dnia 31 maja
99 zł : do dnia 13 czerwca
110 zł : w dniu zawodów

5. Termin i miejsce:
miejsce zawodów: Baranówko, teren Fundacji Stworzenia Pana Smolenia
biuro zawodów: plac przed budynkiem Fundacji
termin biegu: 17.06.18
start: godz. 12:00, otwarcie biura zawodów: godz. 10:30

6. Trasa:
Trasa biegu przeprowadzona zostanie na nawierzchni miękkiej (ścieżki i dukty leśne) zarówno
dla dystansu Ćwierćmaratonu (10,5 km) oraz Półmaratonu (21,097 km)

7. Nagrody i klasyfikacje:
Dekoracje przeprowadzone zostaną dla następujących kategorii:

DYSTANS 21,1 km (PÓŁMARATON)
OPEN mężczyzn (nagradzane miejsca 1 -3)
OPEN kobiet (nagradzane miejsca 1- 3)

Kategorie wiekowe:
Mężczyźni: (nagradzane miejsca w kategoriach: 1)
M -15 (15 -18 lat)
M-19 (19 – 29 lat)
M-30 (30 – 39 lat)
M-40 (40 – 49 lat)
M-50 (50 – 59 lat)
M-60 (60 +)

Kobiety: (nagradzane miejsca w kategoriach: 1)
K-15 (15 – 18 lat)
K-19 (19 – 29 lat)
K-30 (30 – 39 lat)
K-40 (40 – 49 lat)
K-50 (50 – 59 lat)
K-60 (60 +)

DYSTANS 10,5 km (ĆWIERĆMARATON)
OPEN mężczyzn (nagradzane miejsca 1 -3)
OPEN kobiet (nagradzane miejsca 1- 3)

Kategorie wiekowe:
Mężczyźni: (nagradzane miejsca w kategoriach: 1)
M -15 (15 -18 lat)
M-19 (19 – 29 lat)
M-30 (30 – 39 lat)
M-40 (40 – 49 lat)
M-50 (50 – 59 lat)
M-60 (60 +)

Kobiety: (nagradzane miejsca w kategoriach: 1)
K-15 (15 – 18 lat)
K-19 (19 – 29 lat)
K-30 (30 – 39 lat)
K-40 (40 – 49 lat)
K-50 (50 – 59 lat)
K-60 (60 +)
Możliwe wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji w zależności od ilości pozyskanych sponsorów i liczby zgłoszeń.
Każdy zawodnik otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

8. Wyżywienie:
– organizator zapewnia napoje oraz poczęstunek po biegu.

9.Opieka medyczna:
– organizator zapewnia opiekę medyczną w postaci kwalifikowanego ratownika w czasie trwania biegu oraz po jego zakończeniu. W biurze zawodów zawodnik zobowiązany jest okazać aktualne badania lekarskie bądź też podpisać oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

10.Postanowienia dodatkowe:
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
– organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zawodnika w przypadku celowego
„skrócenia” trasy lub też innego niesportowego zachowania wobec innych uczestników biegu.

Dołącz do newslettera

by być na bieżąco