Poznańska Piwna Mila #3

Lutycka 115

1 mila
14.07.2018
11:00
Wczytuję mapę...
Lista startowa Wyniki
  Partnerzy biegu

   SPONSORZY PIWA NA BIEG

        

  POZOSTALI PARTNERZY

     


Upoważnienie do odbioru numeru startowego:

PiwnaMila_Upoważnienie

 

Regulamin w formacie PDF.

III Poznańska Piwna Mila – 14.07.2018

 

 1. Cele imprezy:
 • Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych w Poznaniu
 • Promocja polskich browarów regionalnych i rzemieślniczych
 • Szerzenie Kultury Piwnej

 

 1. Organizator:
 • biegi.wlkp

 

 1. Partnerzy:
 • Beerrunowski
 • Poznańskie Targi Piwne
 • Fort VI Event Place

        Sponsorzy piwa na bieg:

 1. Termin i miejsce:
 • Bieg odbędzie się w sobotę 14 lipca 2018 roku.
 • Start Biegu Piwna Mila nastąpi o godzinie 12:00 na terenie Fortu VI
 • Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Fortu VI
 • Biuro zawodów czynne będzie od godziny 10:00 nieprzerwanie do startu ostatniej grupy

 

 1. Trasa i dystans:
 • Trasa wyznaczona będzie na terenie fosy Fortu VI
 • Nawierzchnia trasy to 95% ścieżki gruntowe oraz 5% nawierzchnia betonowa
 • Bieg odbywa się na pętli o długości 800 metrów.
 • Zawodnicy pokonują pętlę dwukrotnie, w celu uzyskania dystansu 1600 metrów
 • W trakcie biegu zawodnik zobowiązany jest do wypicia piwa w ilości 4×0,3L
 • W przypadku grupy “bezalkoholowej” zawodnik zobowiązany jest do wypicia piwa lub innego napoju chmielowego bez zawartości alkoholu w ilości 4×0,3L
 • Strefy z piwem znajdować się będą odpowiednio w odległości 0m (start) , 400 m, 800m i 1200 m od startu
 • Piwna Mila odbywać się będzie w grupach 50 os. w odstępach ok. 20 min.
 • Przewidywany rozkład grup :
 • grupa “bezalkoholowa” (1-50) start o godzinie 12:00
 • grupa 1 (51-100) start o godzinie 12:40
 • grupa 2(101-150) start o godzinie 13:00
 • grupa 3 (151-200) start o godzinie 13:20
 • grupa 4 (201-250) start o godzinie 13:40
 • grupa 5 (251-300) start o godzinie 14:00
 • grupa 6 (301-350) start o godzinie 14:20
 • grupa 7 (351-400) start o godzinie 14:40
 • grupa 8 (401-450) start o godzinie 15:00
 • grupa 9 (451-500) start o godzinie 15:20

 

Przy zgłoszeniu będzie możliwość wyboru grupy. Po osiągnięciu limitu w danej grupie możliwość zapisu do niej zostanie zamknięta. Osoby startujące w grupie bezalkoholowej nie mają możliwości wyboru grupy! (start o 12:00)

 

 • Spożywanie piwa może odbywać się tylko w strefie wyznaczonej przez organizatora

 

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
 • W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 14 lipca 2018 roku ukończą 18 lat.
 • Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
 • Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.
 • Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku .

 

 1. Zgłoszenia:
 • Formularz zgłoszeniowy zostanie uruchomiony 24 maja 2018
 • Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 500 osób lista startowa zostanie zamknięta.
 • zgłoszenia będą przyjmowane przez system przelewy24.pl
 • Termin zgłoszeń internetowych na stronie biegu upływa w dniu 11 lipca 2018 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

 

 1. Opłata Startowa
 • Wysokość opłaty startowej w określonych terminach:
 • do 14 czerwca – 49 zł
 • od 15 czerwca do 11 lipca – 55 zł
 • w dniu zawodów (w przypadku wolnych miejsc) – 60 zł

 

 • Wpisowe płatne jest na konto organizatora po przekierowaniu do serwisu przelewy24.pl po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego
 • Wpisowe nie podlega zwrotowi (może zostać przepisane na innego uczestnika do dnia 11 lipca)
 • Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

 

 1. Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje w pakiecie startowym:
 • Numer startowy plus agrafki,
 • jednodniową wejściówkę na teren imprezy Poznańska Piwna Mila #3
 • Piwa do wypicia w trakcie biegu (wcześniej rozstawione na trasie)
 • Voucher do wykorzystania na słony lub słodki poczęstunek na stoisku jednego z partnerów w strefie gastronomicznej
 • Pamiątkowy odlewany medal (w przypadku ukończenia rywalizacji)

 

 1. Pomiar czasu:
 • Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów.
 • Brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa na mecie
 • Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również czas netto.
 • Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

 

 1. Klasyfikacje :

 

– klasyfikacje prowadzone będą dla wszystkich grup łącznie. Ostateczne wyniki zostaną podane do 30 minut po zakończeniu biegu ostatniej grupy

– dekoracje przeprowadzone zostaną dla następujących kategorii:  

 

 • OPEN kobiet (nagradzane miejsca 1-​ 3)    
 • ​OPEN mężczyzn (nagradzane miejsca 1​ -3)  

 • Kobiety: (nagradzane miejsca w kategoriach: 1-3)

K​-18 (18 ​-29 lat)  

K​-30 (30 ​-39 lat)

K​-40 (40​-49 lat)  

K​-50 (50 – 59 lat)  

K​-60 (60 +)  

 • Mężczyźni: (nagradzane miejsca w kategoriach: 1-3)

M​-18 (18 ​-29 lat)  

M​-30 (30 ​-39 lat)

M​-40 (40​-49 lat)  

M​-50 (50 – 59 lat)  

M​-60 (60 +)  

 

GRUPA BEZALKOHOLOWA:

 • OPEN kobiet (nagradzane miejsca 1-​ 3)    
 • ​OPEN mężczyzn (nagradzane miejsca 1​ -3)  
 • dekoracja dla grupy bezalkoholowej odbędzie się o godzinie 12:30

 

 1. Postanowienia dodatkowe
 • Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu.
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 • Zawodnicy startują w biegach na własną odpowiedzialność.
 • Brak zwrotu chipa jest jednoznaczny z dyskwalifikacją.
 • Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.
 • Poznańska Piwna Mila odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 • wszystkich zawodników startujących w Biegu Poznańska Piwna Mila obowiązuje niniejszy regulamin

Mapa w formacie PDF: mapa_Piwna Mila_Poznan

 

Brak dodanych galerii, może wkrótce się pojawią :)

Dołącz do newslettera

by być na bieżąco