Poznańska Piwna Mila #4

Lutycka 115

1 mila
22.09.2018
12:00
Wczytuję mapę...
Lista startowa Wyniki
  PARTNERZY PIWNEJ MILI
  SPONSOR STRATEGICZNY

  SPONSORZY PIWA I PARTNERZY
     


  Najważniejsze informacje organizacyjne
  Garść informacji przydatnych dla zawodników i innych uczestników wydarzenia:
  • Miejsce odbywania imprezy : Fort VI Poznań, ulica Lutycka 115, 60-478 Poznań
  • Dojazd: Skręt z ulicy Lutyckiej w ulicę Dojazd -- następnie prosto i obok Skład Drzewny Jawor, rozpoczynają się miejsca parkingowe - Fort znajduje się po 100 metrów po lewej od Składu Drzewnego
  • Dojazd komunikacją miejską: Autobusy linii 68 (przystanek Strzeszyńska I) lub 83 (przystanek Lutycka I)
  • Opłaty: Fort VI jest terenem prywatnym o charakterze zabytku/muzeum - biegacze mają zagwarantowany darmowy wstęp, pozostałe osoby 10 zł/os dorosła (w cenie biletu istnieje możliwość skorzystania z wycieczki po fortyfikacjach z przewodnikiem)
  • Wycieczki z przewodnikiem po Fort VI - 11:00, 13:00, 15:00 - wycieczka trwa około godzinę
  • Dodatkowe atrakcje: Strefa Chillout Audictus, strefa gastronomiczna, lody tajskie,
  • Stoisko z piwem - PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ - stoisko w budynku Fortu VI po lewej stronie obok Depozytu - dostępne 10 rodzajów piwa rzemieślniczego zakres cen (8-13zł) - czynne od 11:00 do 16:00
  • Biuro Zawodów (przy bramie wejściowej na teren fortu obok stoiska kasowego) - czynne od 10 do 15:20
  • Depozyt - Budynek Fortu - po lewej stronie zaraz za wejściem obok stoiska z piwem czynny od 11:30 do 16:00
  • Start zawodów - FALA 0 (bezalkoholowa) - 12:00 - kolejne FALE co 20 minut aż do 15:20
  • Dekoracja zwycięzców - 16:00
  • Zakończenie imprezy - 16:45
     

IV Poznańska Piwna Mila – 22.09.2018

1. Cele imprezy:
– Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych w Poznaniu
– Promocja polskich browarów regionalnych i rzemieślniczych
– Szerzenie Kultury Piwnej

2. Organizator:
– biegi.wlkp

3. Partnerzy:
– Beerrunowski
– Poznańskie Targi Piwne
– Fort VI Event Place

4. Termin i miejsce:
– Bieg odbędzie się w sobotę 22 września 2018 roku.
– Start Biegu Piwna Mila nastąpi o godzinie 12:00 na terenie Fortu VI
– Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Fortu VI
– Biuro zawodów czynne będzie od godziny 10:00 nieprzerwanie do startu ostatniej grupy

5. Trasa i dystans:
– Trasa wyznaczona będzie na terenie fosy Fortu VI
– Nawierzchnia trasy to 95% ścieżki gruntowe oraz 5% nawierzchnia betonowa
– Bieg odbywa się na pętli o długości 800 metrów.
– Zawodnicy pokonują pętlę dwukrotnie, w celu uzyskania dystansu 1600 metrów
– W trakcie biegu zawodnik zobowiązany jest do wypicia piwa w ilości 4×0,3L
– W przypadku grupy “bezalkoholowej” zawodnik zobowiązany jest do wypicia piwa lub innego napoju chmielowego bez zawartości alkoholu w ilości 4×0,3L
– Strefy z piwem znajdować się będą odpowiednio w odległości 0m(start) , 400 m, 800m i 1200 m od startu
– Piwna Mila odbywać się będzie w grupach 50 os. w odstępach ok. 20 min.
– Przewidywany rozkład grup :

● grupa 0 (1-50) start o godzinie 12:00
● grupa 1 (51-100) start o godzinie 12:20
● grupa 2(101-150) start o godzinie 12:40
● grupa 3 (151-200) start o godzinie 13:00
● grupa 4 (201-250) start o godzinie 13:20
● grupa 5 (251-300) start o godzinie 13:40
● grupa 6 (301-350) start o godzinie 14:00
● grupa 7 (351-400) start o godzinie 14:20
● grupa 8 (401-450) start o godzinie 14:40
● grupa 9 (451-500) start o godzinie 15:00
● grupa 10 (501-550) start o godzinie 15:20

Przy zgłoszeniu będzie możliwość wyboru grupy. Po osiągnięciu limitu w danej grupie możliwość zapisu do niej zostanie zamknięta. ​Osoby startujące w grupie
bezalkoholowej nie mają możliwości wyboru grupy! (start o 12:00)
– Spożywanie piwa może odbywać się tylko w strefie wyznaczonej przez organizatora

6. Warunki uczestnictwa:
– Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie
dostępne w Biurze Zawodów.
– W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 22 września 2018 roku ukończą 18 lat.
– Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
– Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.
– Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku .

7. Zgłoszenia:
– Formularz zgłoszeniowy zostanie uruchomiony 1 sierpnia 2018
– Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 550 osób lista startowa zostanie zamknięta.
– zgłoszenia będą przyjmowane przez system przelewy24.pl
– Termin zgłoszeń internetowych na stronie biegu upływa w dniu 14 września 2018 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
– pakiet można przepisać na innego uczestnika do dnia 14 września, w takiej sytuacji należy wysłać dane do zgłoszenia osoby na którą ma być przepisany pakiet (imię, nazwisko, data urodzenia, miasto, telefon) na adres mailowy: biegiwlkp@gmail.com

8. Opłata Startowa

– Wysokość opłaty startowej w określonych terminach:
● do 31 sierpnia:
pakiet podstawowy – 55 zł
pakiet z pamiątkową koszulką techniczną – 75 zł

● od 1 września:
– pakiet podstawowy – 59 zł
– pakiet z pamiątkową koszulką techniczną – 79 zł

– w dniu zawodów (w przypadku wolnych miejsc) – 70 zł (pakiet podstawowy)
– Wpisowe płatne jest na konto organizatora po przekierowaniu do serwisu przelewy24.pl po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego
– Wpisowe nie podlega zwrotowi (może zostać przepisane na innego uczestnika do dnia 14 września)
– Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

9. Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje w pakiecie startowym:
– Numer startowy plus agrafki,
– jednodniową wejściówkę na teren imprezy Poznańska Piwna Mila #4
– Piwa do wypicia w trakcie biegu (wcześniej rozstawione na trasie)
– Voucher do wykorzystania na słony lub słodki poczęstunek na stoisku jednego z
partnerów w strefie gastronomicznej
– Pamiątkowy odlewany medal (w przypadku ukończenia rywalizacji
– dodatek do pakietu startowego od jednego z partnerów imprezy

10. Pomiar czasu:
– Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów.
– Brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
– Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa na mecie
– Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również czas netto.
– Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

11. Klasyfikacje :
– klasyfikacje prowadzone będą dla wszystkich grup łącznie. Ostateczne wyniki zostaną
podane do 30 minut po zakończeniu biegu ostatniej grupy
– dekoracje przeprowadzone zostaną dla następujących kategorii:
● OPEN kobiet (nagradzane miejsca 1- 3)
● OPEN mężczyzn (nagradzane miejsca 1 -3)
● Kobiety: (nagradzane miejsca w kategoriach: 1-3)

K-18 (18 -29 lat)
K-30 (30 -39 lat)
K-40 (40-49 lat)
K-50 (50 – 59 lat)
K-60 (60 +)

● Mężczyźni: (nagradzane miejsca w kategoriach: 1-3)

M-18 (18 -29 lat)
M-30 (30 -39 lat)
M-40 (40-49 lat)
M-50 (50 – 59 lat)
M-60 (60 +)

GRUPA BEZALKOHOLOWA:
● OPEN kobiet (nagradzane miejsca 1- 3)
● OPEN mężczyzn (nagradzane miejsca 1 -3)
– dekoracja dla grupy bezalkoholowej odbędzie się o godzinie 12:40

12. Postanowienia dodatkowe
– Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu.
– Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
– Zawodnicy startują w biegach na własną odpowiedzialność.
– Brak zwrotu chipa jest jednoznaczny z dyskwalifikacją.
– Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w
biurze zawodów.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.
– Poznańska Piwna Mila odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
– wszystkich zawodników startujących w Biegu Poznańska Piwna Mila obowiązuje niniejszy regulamin

Dołącz do newslettera

by być na bieżąco