Poznańska Piwna Mila #5

Lutycka 115

1 mila
30.03.2019
12:00
Wczytuję mapę...
Lista startowa Wyniki
  PARTNERZY PIWNEJ MILI
  SPONSOR STRATEGICZNY

  SPONSORZY PIWA I PARTNERZY
     


  BROWAR GZUB NASZYM SPONSOREM STRATEGICZNYM
  Podobnie jak podczas poprzednich edycji, rolę sponsora strategicznego biegu i całej imprezy, będzie pełnił Browar Gzub, rodzinna firma z miejscowości Annopole w Wielkopolsce, gdzie wybudowali własny browar oraz stworzyli  przestrzeń do rekreacji i spędzania czasu wolnego.
  Receptury i technologia
  Browar charakteryzuje się własnymi oryginalnymi recepturami na piwo oraz stosowaniem na szeroka skalę metody refermentacji piwa w butelce, która pozwala na utrzymanie długiej świeżości piwa, bez konieczności pasteryzowania. Piwo produkowane przez Gzuba, to zarówno style klasyczne, takie jak Pils czy Pszenica, jak również odważne style nowofalowe takie jak gorzkie APA i IPA z amerykańskim chmielem lub piwa kwaśne, solone i leżakowane w bardziej Belgijskim stylu.  
  Piwa na trasę i stoisko!
  Rola sponsora strategicznego, to nie tylko większa ilość banerów na trasie Piwnej Mili. Browar Gzub przygotuje dla biegaczy dwa piwa na trasę biegu oraz wystawi własne stoisko z piwem, gdzie nie tylko biegacze, ale również kibice, będą mogli kupić piwo rzemieślnicze i porozmawiać z właścicielami browaru o piwie i bieganiu, bo to również ich rodzinna pasja.

  PIWO OD HARPAGANA NA TRASIE BIEGU!
  Sponsorem jednego z piw na trasie Piwnej Mili, będzie Browar Harpagan. Poznańska inicjatywa, jest mieszanką doświadczenia piwowarskiego z nutą fantazji i perspektywy biznesowej – tak w skrócie można opisać cechy członków tworzących ten browar kontraktowy.
  Piwa mówią same za siebie
  Ekipa szturmem podbija podniebienia nie tylko piwnych sensoryków i znawców, ale również stałych bywalców Poznańskich pubów i nie tylko. Piwa zawsze odznaczają się wysoką jakością, niejednoznacznym i bogatym smakiem oraz ciekawą oprawą graficzną. Pozycje takie jak Buzdygan Rozkoszy, Schiza Heretyka, Powab Oprycha czy też Klątwa Masztalerza, to znane i lubiane piwa.
  Wombatopata
  Z okazji Poznańskiej Piwnej Mili, będziecie mogli wypróbować piwo Wombatopata, czyli Hoppy Pale Ale: „Solidnie wytrawne, goryczkowe i mocno nachmielone piwo. Hoppy Pale Ale, którego urok oparliśmy na australijskich Galaxy i Enigmie, a także amerykańskiej Citrze. Aha! Ekstrakt to 11, więc piwo jest lekkie i sesyjne!”   Zarówno to piwo, jak i inne z oferty Harpagana, będziecie mieli też okazję kupić na stoisku z piwem w trakcie eventu a także w zaprzyjaźnionych z Piwną Milą pubach.

 

Regulamin w wersji PDF do pobraniaregulamin

 

1. Cele imprezy:
– Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych w Poznaniu
– Promocja polskich browarów regionalnych i rzemieślniczych
– Szerzenie Kultury Piwnej

2. Organizator:
– biegi.wlkp
– Beerrunowski

3. Partnerzy:
– Fort VI Event Place
– Browar Gzub
– Masz Babo Placek

4. Termin i miejsce:
– Bieg odbędzie się w sobotę 30 marca 2019 roku.
– Start Biegu Piwna Mila nastąpi o godzinie 12:00 na terenie Fortu VI
– Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Fortu VI
– Biuro zawodów czynne będzie od godziny 10:00 nieprzerwanie do startu ostatniej
grupy

5. Trasa i dystans:
– Trasa wyznaczona będzie na terenie fosy Fortu VI
– Nawierzchnia trasy to 95% ścieżki gruntowe oraz 5% nawierzchnia betonowa
– Bieg odbywa się na pętli o długości 800 metrów.
– Zawodnicy pokonują pętlę dwukrotnie, w celu uzyskania dystansu 1600 metrów
– W trakcie biegu zawodnik zobowiązany jest do wypicia piwa w ilości 4×0,3L
– W przypadku grupy “bezalkoholowej” zawodnik zobowiązany jest do wypicia piwa
lub innego napoju chmielowego bez zawartości alkoholu w ilości 4×0,3L
– Strefy z piwem znajdować się będą odpowiednio w odległości 0m (start) , 400 m,
800m i 1200 m od startu
– Piwna Mila odbywać się będzie w grupach 60 os. w odstępach ok. 20 min.
– Przewidywany rozkład grup :
● grupa 1 (1-60) start o godzinie 12:00
● grupa 2 (61-120) start o godzinie 12:20
● grupa 3 (121-180) start o godzinie 12:40
● grupa 4 (181-240) start o godzinie 13:00
● grupa 5 (241-300) start o godzinie 13:20
● grupa 0% (301-360) start o godzinie 13:40
● grupa 6 (361-420) start o godzinie 14:00
● grupa 7 (421-480) start o godzinie 14:20
● grupa 8 (481-540) start o godzinie 14:40
● grupa 9 (541-600) start o godzinie 15:00
Przy zgłoszeniu będzie możliwość wyboru grupy. Po osiągnięciu limitu w danej
grupie możliwość zapisu do niej zostanie zamknięta. Osoby startujące w grupie
bezalkoholowej (grupa 0%) nie mają możliwości wyboru grupy! (start o 13:40)
– Spożywanie piwa może odbywać się tylko w strefie wyznaczonej przez
organizatora

6. Warunki uczestnictwa:
– Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane
Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie
dostępne w Biurze Zawodów.
– W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 30 marca 2019
roku ukończą 18 lat.
– Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
– Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i
zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.
– Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze
zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku
.
7. Zgłoszenia:
– Formularz zgłoszeniowy zostanie uruchomiony 24 stycznia 2019
– Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz
zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia
startowego przez 600 osób lista startowa zostanie zamknięta.
– zgłoszenia będą przyjmowane przez system przelewy24.pl
– Termin zgłoszeń internetowych na stronie biegu upływa w dniu 27 marca 2019
roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

8. Przepisywanie pakietu
– pakiety można przepisywać bezpłatnie drogą mailową do dnia 27 marca
– przepisanie pakietu odbywa się w następujący sposób:
*osoba na którą ma być przepisany pakiet, wypełnia formularz zgłoszeniowy i
wyłącza go po przekierowaniu na stronę banku – wtedy dane znajdą się w naszym
systemie
*osoba, która oddaje pakiet, wysyła wiadomość na adres: biegiwlkp@gmail.com z
imieniem i nazwiskiem osoby, na którą pakiet zostaje przepisany. Uczestnik otrzyma
potwierdzenie mailowe.
– po 27 marca ze względu na przygotowywanie list i kart startowych nie będzie już
możliwości przepisania pakietu drogą mailową, po tym terminie umożliwiamy
przepisanie wyłącznie w dniu imprezy,30 marca; opłata za przepisanie w biurze
zawodów wynosi 10 zł

9. Opłata Startowa
– Wysokość opłaty startowej w określonych terminach:
● do 31 stycznia:
pakiet podstawowy – 55 zł
pakiet z pamiątkową koszulką techniczną z nadrukiem dwustronnym – 80 zł
● od 1 lutego:
– pakiet podstawowy – 59 zł
pakiet z pamiątkową koszulką techniczną z nadrukiem dwustronnym – 84 zł
– w dniu zawodów (w przypadku wolnych miejsc) – 70 zł (pakiet podstawowy)
– Wpisowe płatne jest na konto organizatora po przekierowaniu do serwisu
przelewy24.pl po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego
– Wpisowe nie podlega zwrotowi (może zostać przepisane na innego uczestnika do
dnia 27 marca)
– Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

10. Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje w pakiecie
startowym:
– Numer startowy plus agrafki,
– Jednodniową wejściówkę na teren zabytkowego Fortu VI umożliwiającą
zwiedzanie ekspozycji oraz godzinnego oprowadzenia z przewodnikiem
– Piwa do wypicia w trakcie biegu (wcześniej rozstawione na trasie)
– Voucher do wykorzystania na słony lub słodki poczęstunek na stoisku naszego
partnera “Masz Babo Placek”
– Pamiątkowy odlewany medal (w przypadku ukończenia rywalizacji)

11. Wejście na teren Fortu VI
– uczestnik (biegacz) ma zapewnione wejście na teren Fortu VI na podstawie
pakietu startowego, o czym szerzej w punkcie 10.
– osoby towarzyszące przy wejściu na teren Fortu uiszczają opłatę w wysokości 10
zł, w cenie otrzymują możliwość zwiedzania zabytkowej ekspozycji (muzeum Fortu)
oraz godzinnego oprowadzenia z przewodnikiem.
– opłaty są pobierane przez pracowników Fortu VI

12. Pomiar czasu:
– Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów.
– Brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
– Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa na mecie
– Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie
również czas netto.
– Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

13. Klasyfikacje :
– klasyfikacje prowadzone będą dla wszystkich grup łącznie. Ostateczne wyniki
zostaną
podane do 30 minut po zakończeniu biegu ostatniej grupy
– dekoracje przeprowadzone zostaną dla następujących kategorii:
● OPEN kobiet (nagradzane miejsca 1- 3)
● OPEN mężczyzn (nagradzane miejsca 1 -3)
● Kobiety: (nagradzane miejsca w kategoriach: 1-3)
K-18 (18 -29 lat)
K-30 (30 -39 lat)
K-40 (40-49 lat)
K-50 (50 – 59 lat)
K-60 (60 +)
● Mężczyźni: (nagradzane miejsca w kategoriach: 1-3)
M-18 (18 -29 lat)
M-30 (30 -39 lat)
M-40 (40-49 lat)
M-50 (50 – 59 lat)
M-60 (60 +)

GRUPA BEZALKOHOLOWA:
● OPEN kobiet (nagradzane miejsca 1- 3)
● OPEN mężczyzn (nagradzane miejsca 1 -3)

14. Postanowienia dodatkowe
– Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń,
poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą
wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu.
– Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii
zawodników.
– Zawodnicy startują w biegach na własną odpowiedzialność.
– Brak zwrotu chipa jest jednoznaczny z dyskwalifikacją.
– Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania,
powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu
lub w
biurze zawodów.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.
– Poznańska Piwna Mila odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
– wszystkich zawodników startujących w Biegu Poznańska Piwna Mila obowiązuje
niniejszy regulamin

15. Ochrona danych osobowych – pełne brzmienie punktu 15 i 16 w wersji PDF regulaminu

 

Brak dodanych galerii, może wkrótce się pojawią :)

Dołącz do newslettera

by być na bieżąco