IV Szczęśliwa Siódemka – bieg w dobrym kierunku

Jeziorna 3, Komorniki

7,777 km
24.06.2018
11:00
Wczytuję mapę...
Lista startowa Wyniki

1.Cel zawodów:
* Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej, jako jednego z elementów zdrowego trybu życia.
* Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
* Zapoznanie się z walorami krajobrazowymi gminy Komorniki.
* Integracja społeczności lokalnej dzięki wspólnemu udziałowi w imprezie biegowej w charakterze zawodnika lub kibica.

2.Organizatorzy:
* Komornicka Grupa Biegowa GRZMOT KOMORNIKI
* biegi.wlkp
* Patron honorowy: Wójt Gminy Komorniki

3.Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:
* Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
* Osoby w wieku 15-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności)
zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL.
* Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie.
* Osobę liczy się, jako zgłoszoną, gdy wypełni formularz oraz dokona opłaty startowej.
* Zgłaszając się poprzez formularz uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
* Osoby biorące udział w biegu zobowiązane są do zachowywania się zgodnie z duchem rywalizacji sportowej, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz do przestrzegania przyjętych zasad poruszania się w ruchu drogowym i stosowania się do poleceń obsługi biegu.
* Uczestnicy zobowiązują się również do przestrzegania regulaminu Wielkopolskiego Parku Narodowego.
* Limit uczestników wynosi 300 osób, po osiągnięciu limitu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
* Każdy zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia startowego, o czym szerzej w kolejnym punkcie.

4.Zasady finansowania:
*Wpisowe na bieg wynosi:
dla mieszkańców gminy Komorniki :
* 25 zł (do dnia 30 kwietnia)
* 30 zł (do dnia 31 maja)
* 35 zł (do dnia 21 czerwca)
* 40 zł (w dniu zawodów)

dla biegaczy spoza gminy Komorniki :
* 30 zł (do dnia 30 kwietnia)
* 35 zł (do dnia 31 maja)
* 40 zł (do dnia 21 czerwca)
* 45 zł (w dniu zawodów)

* Wpisowe należy uiścić najpóźniej do 20.06.2018r. poprzez serwis przelewy24.pl po wypełnieniu formularza
* Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi.
* Możliwe jest przeniesienie opłaty startowej na innego zawodnika do dnia 20.06.2018 (po uzyskaniu zgody organizatora)

5.Termin i miejsce:
* Termin biegu: 24.06.2018r. start: 11.00 (start znajduje się w odległości 1,5 km od Biura Zawodów)
* Miejsce zawodów: Komorniki
* Biuro zawodów: Stadion Sportowy GOSIR Komorniki – ul. Jeziorna 5 (czynne w dniu biegu od 8:00 do 10:15 oraz dzień przed biegiem: 17:00 – 20:00)
* Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości osobie zgłoszonej do biegu. Z uwagi na oddzielną klasyfikację dla mieszkańców gminy Komorniki wszyscy zawodnicy, którzy będą chcieli zostać w niej ujęci, a nie mają adnotacji o miejscu zamieszkania w dowodzie osobistym, będą proszeni o podpisanie stosownego oświadczenia podczas odbioru pakietu startowego.
* Organizator zapewnia szatnie oraz prysznice dla uczestników biegu
* Toalety są dostępne w Biurze Zawodów

6.Dystans i trasa:
* Dystans biegu: 7,777 km.
* Trasa biegu obejmuje jedną oznakowaną pętlę po nawierzchni mieszanej na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
* Trasa będzie oznaczona stosownymi tabliczkami, co 1km.
* Start znajdować się będzie w odległości 1,5 km od Biura Zawodów w pobliżu parkingu wieża Bierbaumów
* Meta znajdować się będzie na stadionie GOSIR Komorniki przy Biurze Zawodów

7.Nagrody i klasyfikacje:
* Podczas biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
* Klasyfikacja generalna: Kobiet, Mężczyzn.
* Kobiet (Gmina Komorniki)
* Mężczyzn (Gmina Komorniki)
* Mężczyzn (Mamy-biegamy)
* Kobiet (Mamy-biegamy)

* Klasyfikacje wiekowe kobiet:
K16: 16 – 19 lat
K20: 20 – 29 lat
K30: 30 – 39 lat
K40: 40 – 49 lat
K50: 50 – 59 lat
K60: 60 lat i więcej

* Klasyfikacje wiekowe mężczyzn:
M16: 16 – 19 lat
M20: 20 – 29 lat
M30; 30 – 39 lat
M40; 40 – 49 lat
M50; 50 – 59 lat
M60; 60 lat i więcej
* Uczestnikom biegu przyznane i wręczone zostaną następujące nagrody i wyróżnienia:
– Medal dla każdego uczestnika biegu (warunkiem jest ukończenie biegu limit czasu wynosi 77 minut).
– Statuetki lub puchary za zajęcie I, II i III m w poszczególnych kategoriach wiekowych (nie występuje dublowanie nagród, zawodnik, który otrzymał nagrodę w kat. OPEN nie otrzymuje, nagrody w kat. wiekowej).
* Możliwe wprowadzenie dodatkowych nagród w zależności od pozyskiwania sponsorów.

* Klasyfikacja prowadzona będzie na podstawie elektronicznego pomiaru czasu.

8.Wyżywienie:
* Organizator zapewnia napoje, wodę oraz poczęstunek po biegu.

9.Opieka medyczna:
* Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania biegu oraz po jego zakończeniu.
* W biurze zawodów zawodnik zobowiązany jest okazać aktualne badania lekarskie bądź też podpisać oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

10.Dane osobowe i zgoda na wykorzystanie wizerunku:
* Akceptując regulamin, każdy uczestnik biegu wyraża zgodę na filmowanie, fotografowanie oraz rejestrowanie na dowolnych nośnikach (w tym m.in. cd, dvd, taśma video itd.) swojego wizerunku (imienia i nazwiska, wizualnej prezentacji) dla celów
publikacji, promocji i reklamy biegu we wszystkich mediach oraz materiałach, które Organizator uzna za odpowiednie. Fotografie i obrazy będą mogły być kopiowane, eksponowane i pokazywane publicznie lub zaadoptowane wszelkimi sposobami do wszelkiego rodzaju środków przekazu, szczególnie do albumów prasowych i na potrzeby wszelkich mediów: prasy, telewizji, internetu, materiałów reklamowych, plakatów, artykułów promocyjnych, kampanii reklamowych, itd.

11.Postanowienia dodatkowe:
* Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
* Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zawodnika w wypadku celowego
„skrócenia” trasy lub też innego niesportowego zachowania wobec innych uczestników
biegu.

Zachęcamy do zapoznania się z trasą biegu, umiejscowieniem biura zawodów oraz parkingów.

MAPA

Dołącz do newslettera

by być na bieżąco